Penningtvätt är ett stort problem i ekonomin och regeringen utreder för tillfället om lagstiftningen på området behöver ändras. Vad säger forskningen om regelverket kring penningtvätt? Är det tillräckligt effektivt för att kunna upptäcka och åtgärda penningtvätt? Vilken roll kan visselblåsning spela?

Syftet med forskningsprojektet Penningtvätt och visselblåsning är att bidra med analys och möjliga förslag för att komma tillrätta med penningtvätt och då särskilt undersöka vilken roll visselblåsarfunktionens kan ha i penningtvättsbekämpningen.

Projektet kommer att resultera i en rapport under år 2021 skriven av professor Giancarlo Spagnolo i samarbete med forskningsassistenten Theo Nyreröd.

Giancarlo Spagnolo är professor i nationalekonomi vid SITE (Stockholm Institute of Transition Economics) vid Handelshögskolan i Stockholm. Han är också (tjänstledig) professor vid University of Rome Tor Vergata. För SNS räkning har han tidigare skrivit rapporten Cost overrun and procurement competence in Sweden (juni 2020).

Kontakt

Forskningsledare: Stefan Sandström, stefan.sandstrom@sns.se, 0709-22 73 73.
Projektledare: Angelica Dahl, angelica.dahl@sns.se, 0722- 251 79 53

Referensgrupp

Deloitte, Finansinspektionen, Länsförsäkringar, Mannheimer Swartling, Polisen (NOA), SEB, Swedbank, Svenska Bankföreningen, Åklagarmyndigheten.