Barns hälsa: Hellre rik och frisk

I rapporten Hellre rik och frisk. Om familjebakgrund och barns hälsa har forskarna Eva Mörk, Anna Sjögren och Helena Svaleryd studerat vilken betydelse familjens ekonomiska och sociala situation har för ungas hälsa. Vid seminariet presenteras rapporten av författarna och kommenteras av experter och forskare.

Författarna har analyserat sambandet mellan familjebakgrund och hälsa, mätt med mortalitet, sjukhusinskrivningar och läkemedelsförskrivningar, i Sverige idag jämfört med början av 1990-talet.

Rapporten tar också upp hur det har gått senare i livet för personer som upplevt sjukdom under barndomen och hur barns hälsa påverkas om deras föräldrar tar emot ekonomiskt bistånd.

Hellre rik och frisk. Om familjebakgrund och barns hälsa är den första rapporten från SNS forskningsprojekt Investeringar i likvärdiga livschanser.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 295 kr för SNS medlem* och 590 kr för icke-medlem. Moms tillkommer och avgiften faktureras. I avgiften ingår ett ex av rapporten. Vid avanmälan efter den 1 oktober eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!

Medverkande

ROBERT ERIKSON

professor i sociologi vid Institutet för social forskning (SOFI) Stockholms universitet

EVA MÖRK

professor Uppsala universitet

ANNA SJÖGREN

docent IFAU

HELENA SVALERYD

docent Uppsala universitet

ING-MARIE WIESELGREN

projektchef för Avdelningen för vård och omsorg vid Sveriges Kommuner och Landsting

AGNETA ÅHLUND

chef för Rädda Barnens Sverigeprogram

CAMILO VON GREIFF

forskningsledare SNS. Leder diskussionen.