Seminarium

Digitala innovationsplattformar i vården

Forskaren Anna Essén har studerat framgångsfaktorerna bakom innovation och implementering av digitala plattformar i vården. Resultatet presenteras i en ny SNS-rapport.

Rapporten är en fallstudie av den innovationsprocess som ledde till framväxten av en av landets mest framgångsrika digitala innovationsplattformar inom vården: Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ).

I rapporten ges ett antal rekommendationer för hur beslutsfattare kan skapa förutsättningar för innovation och ta tillvara på den kompetens som finns hos patienter, vårdprofessionen och industrin.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Vård och omsorg i det 21:a århundradet.

Medverkande

Rapportförfattare:
Anna Essén, docent i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Kommentatorer:
Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i juridik, Stockholms universitet
Sara Meunier, vice vd, Inera
Jenni Nordborg, tillträdande nationell samordnare för life science, Regeringskansliet
Carolina Wallenius, Sverigechef, Cerner

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 395 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Antalet platser är begränsat. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 6 september eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!