Seminarium

Hur uppnår vi en sammanhållen och effektiv rättskedja?

Hur kan styrningen av rättskedjan effektiviseras och de rättsvårdande myndigheterna bli bättre på att samarbeta? Går det att minska antalet flaskhalsar i systemet? Och hur kan ett helhetsperspektiv uppnås?

För att minska brottsligheten och öka människors trygghet krävs bland annat en fungerande rättskedja. Riksrevisionen har granskat styrningen av rättskedjan som omfattar polis, åklagare, domstolar och kriminalvård. Man har undersökt resursfördelningen mellan myndigheterna och hur en myndighets prioriteringar påverkar de andra myndigheterna i kedjan.

Enligt Riksrevisionen kan samordningen och kommunikationen mellan aktörerna i rättskedjan förbättras på flera sätt. Regeringen och myndigheterna är visserligen medvetna om behovet av ett helhetsperspektiv, men de tar ändå inte tillräckligt stor hänsyn till vilka konsekvenser olika beslut får för hela rättskedjan.

På seminariet diskuterar vi hur en sammanhållen och effektiv rättskedja kan uppnås.

Riksrevisor Stefan Lundgren presenterar Riksrevisionens granskning och rekommendationer. Kommenterar gör inrikesminister Mikael Damberg, Domstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren, riksåklagare Petra Lundh och rikspolischef Anders Thornberg.

Medverkande

Mikael Damberg, inrikesminister
Martin Holmgren, generaldirektör, Domstolsverket
Stefan Lundgren, riksrevisor, Riksrevisionen
Petra Lundh, riksåklagare, Åklagarmyndigheten
Anders Thornberg, rikspolischef, Polismyndigheten

Seminariet leds av Anna Dyhre, moderator.

Anmälan och pris

Seminariet är öppet för alla. Avgiften är 495 kr, moms tillkommer. Vid avanmälan efter den 18 september eller vid utebliven ankomst debiteras 495 kr.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!

Medverkande

<h4>Mikael Damberg</h4>

Mikael Damberg

inrikesminister

<h4>Martin Holmgren</h4>

Martin Holmgren

generaldirektör, Domstolsverket

<h4>Stefan Lundgren</h4>

Stefan Lundgren

riksrevisor, Riksrevisionen

<h4>Petra Lundh</h4>

Petra Lundh

riksåklagare, Åklagarmyndigheten

<h4>Anders Thornberg</h4>

Anders Thornberg

rikspolischef, Polismyndigheten

<h4>Anna Dyhre</h4>

Anna Dyhre

moderator