Seminarium

Klimatpolitiska rådet om regeringens klimathandlingsplan

Är Sverige på väg att uppnå målet om nettonollutsläpp år 2045? Ligger regeringens första klimatpolitiska handlingsplan i linje med vad som behöver göras? Vilka delar av den förda politiken kan förbättras? Klimatpolitiska rådets granskning av regeringens handlingsplan diskuteras på SNS.

Enligt klimatlagen, som är en del av det klimatpolitiska ramverket, ska regeringen vart fjärde år ta fram en klimatpolitisk handlingsplan för att redovisa hur klimatmålen ska uppnås. I december 2019 presenterades den första handlingsplanen av detta slag. I planen redovisar regeringen hur det klimatpolitiska arbetet kommer att bedrivas inom samtliga relevanta politikområden under mandatperioden.

Klimpolitiska rådet, som också är en del av det klimatpolitiska ramverket och som har i uppdrag att utvärdera regeringens klimatpolitik, har nu tagit fram en granskning av handlingsplanen. Rådets ordförande Ingrid Bonde kommer till SNS för att presentera denna rapport.

Vid seminariet medverkar även Miljöpartiets respektive Moderaternas klimatpolitiska talespersoner Lorentz Tovatt och Louise Meijer, samt Björn Carlén, forskare vid Konjunkturinstitutets miljöekonomiska enhet och en av författarna till SNS Konjunkturrådsrapport 2020 om svensk klimatpolitik.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS seminarieserie Samhällsbyggnad och hållbarhet.

Medverkande

Ingrid Bonde, ordförande, Klimatpolitiska rådet
Björn Carlén, fil.dr i nationalekonomi, forskare vid enheten Miljöekonomi, Konjunkturinstitutet
Louise Meijer, miljö- och klimatpolitisk talesperson, Moderaterna
Lorentz Tovatt, klimatpolitisk talesperson, Miljöpartiet

Seminariet leds av Gustav Peldán Carlsson, projektledare, SNS.

Anmälan och pris

Mötet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 395 kronor. Moms tillkommer och avgiften faktureras. Antalet platser är begränsat. Vid avanmälan efter den 25 mars eller vid utebliven ankomst debiteras avgiften.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!