Seminarium

Läkemedelsutredningen presenteras på SNS

Hur ska ansvaret för att finansiera läkemedel fördelas? Och hur ska läkemedelssystemet ge god tillgång till effektiva läkemedel till en rimlig kostnad? Dessa är några av frågorna som diskuteras när Läkemedelsutredningen presenteras.

Det nuvarande läkemedelssystemet har setts över. Ett övergripande mål med Läkemedelsutredningen har varit att säkra ett långsiktigt hållbart system som möjliggör en samhällsekonomiskt effektiv användning av läkemedel.

Utredningens huvudsekreterare Joakim Ramsberg kommer till SNS för att berätta om detta arbete. Medverkar gör även representanter från Apoteket och AstraZeneca.

Seminariet anordnas inom ramen för SNS forskningsprojekt Vård och omsorg i det 21: a århundradet.

Medverkande

Joakim Ramsberg, huvudsekreterare, Läkemedelsutredningen
Ann Carlsson, vd, Apoteket AB
Suzanne Håkansson, Senior Director Government Affairs Europe, AstraZeneca
Katarina Steen Carlsson, docent, forskningsledare vid Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) och forskare i hälsoekonomi vid Lunds universitet

Fler talare tillkommer.

Seminariet leds av Marianne Rundström, journalist.

Anmälan och pris

Seminariet är öppet för SNS medlemmar*, särskilt inbjudna och press. Avgiften är 495 kronor (exklusive moms) och faktureras i efterhand. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 1 mars eller vid utebliven ankomst debiteras 495 kr.

*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap

Varmt välkommen!