Livschanser kan avgöras i mammas mage

Hur påverkas människors livschanser av fostermiljön? Nationalekonomen Peter Nilsson har gjort en unik studie av sambandet mellan tillgänglighet till alkohol och framtida inkomster och jobbchanser för de barn vars mödrar exponerades för den ökade tillgängligheten. Välkommen till ett seminarium om vikten av tidiga insatser för att skapa likvärdiga livschanser.

I en ny rapport i serien SNS Analys har nationalekonomen PETER NILSSON undersökt effekterna av en period under slutet av 1960-talet, när det blev lagligt att köpa starköl i livsmedelsbutiker. Det är den första studie som har undersökt effekterna av alkoholtillgänglighet under fosterstadiet på arbetsmarknadsutfall. Resultaten belyser framförallt vikten av insatser under kritiska perioder av barnets utveckling, inte bara för framtida hälsa utan också för långsiktiga ekonomiska utfall.

Studier från de nordiska länderna tyder på att alkoholkonsumtion under tidig graviditet fortfarande är vanligt förekommande. Hur bör framtida riktlinjer för blivande föräldrar utformas? Hur arbetar man med att fånga upp blivande föräldrar som är nya för den svenska hälso- och sjukvården?

SNS Analys Alkoholtillgänglighet, fostermiljö och inkomster i vuxen ålder: Erfarenheter från starkölsförsöket ingår i SNS forskningsprogram Investeringar i likvärdiga livschanser.

Anmälan och pris

Antalet platser är begränsat. Avgiften för mötet är 295 kr för SNS medlem* och 595 kr för icke-medlem. Anmälan sker via formuläret nedan. Vid avanmälan efter den 20 oktober eller vid utebliven ankomst debiteras hela avgiften.

*Gäller även om din arbetsgivare är medlem i SNS. Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Varmt välkommen!

Medverkande

IRÉNE NILSSON CARLSSON

ansvarig för att stödja införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder på Socialstyrelsen

EVA-KARIN ENVALL

barnmorska och tidigare projektledare för dåvarande Folkhälsoinstitutets riskbruksprojekt (2004-2010)

PETER NILSSON

fil.dr, Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholms universitet

ING-MARIE WIESELGREN

psykiatrisamordnare, Sveriges Kommuner och Landsting.