Seminarium

SNS ordinarie förtroenderådsmöte och sommarmingel

Sommarmingel och möte med SNS Förtroenderåd, SNS högsta beslutande organ. Efter rådets sammanträde presenteras ett urval av SNS aktuella forskning. Vi avslutar med sommarmingel.

Personliga inbjudningar kommer att skickas ut under våren.