Seminarium

SNS ordinarie förtroenderådsmöte och sommarmingel 2019

Förtroenderådet är SNS högsta beslutande organ och sammanträder nästa gång den 13 juni 2019.

Efter rådets sammanträde presenteras ett urval av SNS aktuella forskning. Vi avslutar med sommarmingel och buffé.

Nya insikter från SNS forskning

Syftet med SNS forskning är att bidra till en saklig samhällsdebatt. Under året som gått har många intressanta SNS-rapporter publicerats. På mötet presenterar tre forskare några av de senaste rönen.

Mer information kommer under våren.

Anmälan

Personliga inbjudningar skickas ut i april.