Seminarium

SNS Tylösandskonferens 2018: Urbanisation and Cities

Årets Tylösandskonferens kommer att handla om urbanisering och städernas allt större betydelse för samhällsekonomin.

Talare

Vi samlar internationellt ledande forskare och experter för att diskutera vad som gör städer framgångsrika och hur vi skapar hållbara, attraktiva urbana miljöer i Sverige.

Medverkar gör bland andra:
Raj Chetty, professor vid Stanford och en av världens mest citerade ekonomer. Han studerar bland annat hur uppväxtort påverkar framgång i livet.
Edward Glaeser, ekonomiprofessor vid Harvard och världsledande forskare när det gäller innovativa miljöer och städer som tillväxtmotorer. Han är författare till den omtalade boken Triumph of the City (utgiven på svenska av SNS).
Fran Tonkiss, professor i sociologi vid London School of Economics. Hon forskar om ojämlikhet och segregation i städer.

Årets Tylösandskonferens leds av Markus Karlsson, programledare på Bloomberg Radio i London.

SNS har sedan 1948 årligen samlat ledare för Sveriges största företag, myndigheter och organisationer samt forskare och politiker till en heldagskonferens i Tylösand. Konferensen är en viktig mötesplats för diskussioner kring aktuella samhällsfrågor.

Inbjudan

Konferensen vänder sig till högsta ledningen (vd, gd, ordförande) för de företag, myndigheter och organisationer som är medlemmar* i SNS samt särskilt inbjudna. Konferensen är inte öppen för media och hålls under Chatham House-regeln.

De som bjuds in får en personlig inbjudan som skickas med post i april.
*Lista över SNS medlemmar/Information om medlemskap.

Tid och plats

Onsdagen den 22 augusti, Tylösand.

Kontakt

Program: Mia Chennell, chef program och nätverk, mia.chennell@sns.se, 0733-40 16 18.