Brottslighet och samhälle

Hur har utvecklingen för olika typer av brottslighet sett ut över tid i Sverige? Och hur kan brottslighet med stor negativ inverkan på samhället motverkas framöver? Vissa typer av brottslighet innebär höga samhällsekonomiska kostnader och kan på sikt få en negativ påverkan på det demokratiska systemet. Trygghet, tillit, rättssäkerhet, frihet och rättvis konkurrens är exempel på centrala värden som kan skadas eller gå förlorade till följd av brottslighet. SNS kommande forskningsprojektet Brottslighet och samhälle har som mål att bidra med ny kunskap och underlag till diskussion och lösningar. Projektet startar i januari 2022 och pågår i tre år.

Kontakt

Forskningsledare: Louise Lorentzon, louise.lorentzon@sns.se, 070-791 21 72

Projektledare: Emelie Lekebjer, emelie.lekebjer@sns.se, 0737-53 32 07