Vårdens och äldreomsorgens organisering och finansiering

Utgifterna för välfärden väntas överstiga inkomsterna framöver. Hur kan det offentliga åtagandet se ut för vården och äldreomsorgen i framtiden? Och hur kan det finansieras? Vilken betydelse får Coronakrisen för organisering och arbetssätt inom verksamheterna? SNS startar forskningsprojektet ”Vårdens och äldreomsorgens organisering och finansiering” för att bidra med ny kunskap och forskningsbaserade underlag till diskussion och lösningar. Läs mer.

Framtidens energisystem

De internationella och svenska klimatmålen ställer stora krav på energiomställning. Samtidigt är vårt samhälle beroende av en stabil och trygg energiförsörjning, vilket behöver beaktas vid omställningen. Det är också viktigt att ta hänsyn till olika fördelningspolitiska effekter som kan uppstå vid en omställning av energisystemet, både mellan olika delar av landet och mellan olika inkomstgrupper. Syftet med forskningsprojektet ”Framtidens energisystem” är att belysa energiomställningens utmaningar och möjligheter för att bidra med forskningsbaserade underlag inför kommande policybeslut. Läs mer.