Resultatet att familjebakgrundens betydelse är oförändrad samtidigt som skolsegregationen har ökat kan tolkas som att skolan har blivit bättre på att utjämna livschanser.

Det kommer rapporten 20 år med förändringar i skolan: Vad har hänt med likvärdigheten? fram till. Andra faktorer kan dock ha spelat in. Förskolan har blivit mer tillgänglig för fler familjer över tiden. Skillnaderna mellan barnens föräldrar kan också ha blivit mindre över tiden i när det gäller attityder, krav och engagemang kring utbildning, enligt rapportförfattarna.

Fakta om projektet

Forskare och vetenskapligt ansvariga

Anders Böhlmark är fil. dr i nationalekonomi och verksam vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet (SOFI)

Helena Holmlund är fil. dr i nationalekonomi och verksam vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet (SOFI)

Rapport

20 år med förändringar i skolan: Vad har hänt med likvärdigheten?