SNS Jönköping

SNS Jönköping utgör en viktig mötesplats för personer från ortens näringsliv, offentliga förvaltning och högskola. Gruppen bedriver en aktiv verksamhet och ordnar varje år 4-6 möten. Inriktningen är att skapa program med koppling till SNS forskning och bokutgivning blandat med aktuella samhällsfrågor på regional och lokal nivå.

Aktuella möten för SNS Jönköping publiceras i SNS kalendarium. Välj SNS lokala grupper i menyn.

SNS Jönköpings styrelse

Ordförande

Jens Claesson, kontorschef, Handelsbanken Jönköping

Sekreterare

Jörgen Bruhn, företagsmarknadschef och ställföreträdande kontorschef, Handelsbanken Jönköping

Övriga ledamöter

Anna-Lena Isaksson, jurist, Insatt AB
Leif Melin, professor, företagsekonomi, Internationella Handelshögskolan
Sten Norinder, vd, Jönköping Airport
Dan Sylvebo, politisk redaktör och ledarskribent, Jönköpings-Posten