SNS Jönköping

SNS Jönköping utgör en viktig mötesplats för personer från ortens näringsliv, offentliga förvaltning och högskola. Gruppen bedriver en aktiv verksamhet och ordnar varje år 4-6 möten. Inriktningen är att skapa program med koppling till SNS forskning och bokutgivning blandat med aktuella samhällsfrågor på regional och lokal nivå.

Aktuella möten för SNS Jönköping publiceras i SNS kalendarium. Välj SNS lokala grupper i menyn.

SNS Jönköpings styrelse

Ordförande

Jens Claesson, kontorschef, Handelsbanken Jönköping

Sekreterare

Jörgen Bruhn, företagsmarknadschef och ställföreträdande kontorschef, Handelsbanken Jönköping

Övriga ledamöter

Leif Melin, professor, företagsekonomi, Internationella Handelshögskolan
Sten Norinder, vd, Jönköping Airport
Dan Sylvebo, politisk redaktör och ledarskribent, Jönköpings-Posten