SNS Malmberget

Lokalgruppen i Malmberget ordnar ett antal träffar varje år kring aktuella samhällsfrågor. Mötena är kvällsmöten på LKAB:s bolagshotell och i samband med mötena bjuder LKAB på lättare förtäring.

Aktuella möten för SNS Malmberget publiceras i SNS kalendarium. Välj SNS lokala grupper i menyn.

SNS Malmbergets styrelse

Ordförande

Elias Norojärvi, LKAB

Ledamöter

Kjell Åke Johansson, VD, Expandum
Lars Beyron, Gällivare Redovisningsbyrå
Berne Sehlberg