SNS Paris bildades 1987 och är en mötesplats för saklig samhällsdebatt. Hos oss möts samhällsengagerade människor med olika bakgrund.

Till medlemmarna hör ett etablerat nätverk av beslutsfattare med engagemang i samhällsutveckling i Sverige och i Frankrike. Målgruppen är svenskar i Frankrike, med fokus på den svenska kolonin i Parisregionen och dess företag och organisationer.

Aktuella möten för SNS Paris publiceras i SNS kalendarium.

SNS Paris nås på snsfrankrike@gmail.com
Twitter: @SNSParis

Styrelse

Ordförande

Charlotta Breide, bolagsjurist STVA (groupe SNCF)

Sekreterare

Marita Haggren, Professeur/Adjunkt, Lycée International de St Germain-en-Laye

Ledamöter

Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi, Institutet för Näringslivsforskning
Katarina Isaksson, näringslivshandläggare på Sveriges delegation vid OECD
Anders Fogelström, Claeus- founder
Gita Paterson, of Counsel FTPA law firm, ordförande Svenska Handelskammaren, Frankrike