SNS Paris

SNS Paris bildades 1987 och är en mötesplats för saklig samhällsdebatt. Hos oss möts samhällsengagerade människor med olika bakgrund. Till medlemmarna hör ett etablerat nätverk av beslutsfattare med engagemang i samhällsutveckling i Sverige och i Frankrike. Målgruppen är svenskar i Frankrike, med fokus på den svenska kolonin i Parisregionen och dess företag och organisationer.

SNS Paris arrangerar regelbundet seminarier och konferenser om aktuella näringslivs- och samhällsfrågor med mingel. Mötena arrangeras på anrika Svenska Klubben i centrala Paris och är mycket uppskattade. Vid varje tillfälle brukar 50-100 personer delta.

Aktuella möten för SNS Paris publiceras i SNS kalendarium. Välj SNS lokala grupper i menyn.

SNS Paris nås på snsfrankrike@gmail.com
Twitter: @SNSParis

Styrelse

Ordförande

Charlotta Breide, bolagsjurist STVA (groupe SNCF)

Sekreterare

Marita Haggren, Professeur/Adjunkt, Lycée International de St Germain-en-Laye

Ledamöter

Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi, Institutet för Näringslivsforskning och Paris School of Economics
Katarina Isaksson, näringslivshandläggare på Sveriges delegation vid OECD
Anders Fogelström, Claeus- founder
Gita Paterson, of Counsel FTPA law firm, ordförande Svenska Handelskammaren, Frankrike
Petra Hansson, ambassadråd, politik- och ekonomifrågor

Medlemskap i SNS Paris

Pris: 80 €. Tecknas för ett kalenderår. Ca 8 möten arrangeras varje år.

Betala medlemskap/evenemangsavgift

(Kom ihåg att skriva ditt namn + datum i meddelanderaden)
Kontoinnehavare: SNS Paris
IBAN SE5550000000052778261877
SWIFT address /BIC: ESSESESS
Tänk på att betalningen skall göras som internationell/SEPA betalning och i EURO (Det vill säga inte i svenska kronor).

Medlemsförmåner

Som medlem får du:

  • Inbjudan till SNS Paris föredrag
  • Tillgång till kostnadsfria medlemsmöten i Sverige
  • Diverse information från SNS Stockholm via e-post

SNS Paris arrangemang 2018

27 november: Politisk polarisering och välfärdsstatens framtid i globaliseringens tidevarv med Lars Trägårdh, professor i historia och civilsamhälleskunskap

5 november: Svensk integration – utmaningar och möjligheter, med Ahmed Abdirahman, policyexpert Stockholms Handelskammare och grundare av Järvaveckan

30 maj: Servicerevolutionen – en global möjlighet? Medverkade gjorde Lena Sellgren, chefsekonom på Business Sweden

14 maj: Trump vs Xi Jinping – om läget i världsekonomin med Klas Eklund, senior ekonom på advokatbyrån Mannheimer Swartling

3 april: 50 år sedan 1968 – vilken betydelse har händelserna idag? Medverkade gjorde Marie Demker och Ulf Bjereld, båda professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet

19 mars: Hur påverkas välfärdsstaten av vår tids stora utmaningar? Medverkade gjorde Mårten Blix, Institutet för Näringslivsforskning, samt Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi vid Sorbonne

15 februari: Presentation av SNS Konjunkturrådsrapport: Kapitalbeskattningens förutsättningar, med Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi vid Sorbonne

23 januari: Fake news inverkan på vår demokrati med, med Benedicte Berner, medieforskare och Rysslandsexpert