SNS Paris

SNS Paris bildades 1987 och är en mötesplats för saklig samhällsdebatt. Hos oss möts samhällsengagerade människor med olika bakgrund. Till medlemmarna hör ett etablerat nätverk av beslutsfattare med engagemang i samhällsutveckling i Sverige och i Frankrike. Målgruppen är svenskar i Frankrike, med fokus på den svenska kolonin i Parisregionen och dess företag och organisationer.

Aktuella möten för SNS Paris publiceras i SNS kalendarium. Välj SNS lokala grupper i menyn.

SNS Paris nås på snsfrankrike@gmail.com
Twitter: @SNSParis

Styrelse

Ordförande

Charlotta Breide, bolagsjurist STVA (groupe SNCF)

Sekreterare

Marita Haggren, Professeur/Adjunkt, Lycée International de St Germain-en-Laye

Ledamöter

Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi, Institutet för Näringslivsforskning
Katarina Isaksson, näringslivshandläggare på Sveriges delegation vid OECD
Anders Fogelström, Claeus- founder
Gita Paterson, of Counsel FTPA law firm, ordförande Svenska Handelskammaren, Frankrike

Medlemskap i SNS Paris

Pris: 80 €. Tecknas för ett kalenderår. Ca 8 möten arrangeras varje år.

Betala medlemskap/evenemangsavgift

(Kom ihåg att skriva ditt namn + datum i meddelanderaden)
Kontoinnehavare: SNS Paris
IBAN SE5550000000052778261877
SWIFT address /BIC: ESSESESS
Tänk på att betalningen skall göras som internationell/SEPA betalning och i EURO (Det vill säga inte i svenska kronor).

Medlemsförmåner

Som medlem får du:

  • Inbjudan till SNS Paris föredrag
  • Tillgång till kostnadsfria medlemsmöten i Sverige
  • Diverse information från SNS Stockholm via e-post