SNS Schweiz-Liechtenstein grundades 9 december 1981 i Zürich och har idag ca 100 medlemmar. Vi är en politiskt oberoende ideell förening och en mötesplats för svenskspråkiga som vill följa med i den svenska samhällsdebatten.

Vi ordnar sex till sju föredrag per år, oftast i Zürich, om aktuella samhällsämnen. Till dessa inbjuds en eller flera ledande forskare, näringslivsföreträdare och politiker med anknytning till Sverige och/eller Schweiz.
Aktuella möten för SNS Schweiz-Liechtenstein publiceras i SNS kalendarium.

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Styrelse

Ordförande

Johan Mannerberg

Ledamöter

Birgitta Arve
Erik Naeser
Göran Håkansson
Marie Peters
Michael Nyberg
Klas Högstadius

Kontakt

sns.schweiz@gmail.com

Sociala medier

Facebook: https://www.facebook.com/sns.schweiz/.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/12043424.