SNS Schweiz-Liechtenstein

SNS Schweiz-Liechtenstein grundades 9 december 1981 i Zürich och har idag ca 100 medlemmar. Vi är en politiskt oberoende ideell förening och en mötesplats för svenskspråkiga som vill följa med i den svenska samhällsdebatten.

Vi ordnar sex till sju föredrag per år, oftast i Zürich, om aktuella samhällsämnen. Till dessa inbjuds en eller flera ledande forskare, näringslivsföreträdare och politiker med anknytning till Sverige och/eller Schweiz.
Aktuella möten för SNS Schweiz-Liechtenstein publiceras i SNS kalendarium. Välj SNS lokala grupper i menyn.

Styrelse

Ordförande

Johan Mannerberg

Ledamöter

Birgitta Arve
Erik Naeser
Göran Håkansson
Jan Wiberg
Marie Peters
Michael Nyberg

Kontakt

sns.schweiz@gmail.com

Sociala medier

Facebook: https://www.facebook.com/sns.schweiz/.
LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/12043424.

Bli medlem

Vill du ta del av SNS nätverk och bli inbjuden till våra intressanta föredrag? Hos oss möts samhällsengagerade människor med olika bakgrund. Våra föredrag bidrar till ökad förståelse inom aktuella samhällsfrågor, samt nätverkande mellan talare och åhörare. Även medlemmarna får stort utbyte av varandra då det är middag eller mingel i samband med alla föredrag.

  • Medlemsavgiften är CHF 100 per person per år
  • Personer under 30 år betalar CHF 25 per år

Medlemsavgiften betalas till: (rosa inbetalningskort)
SNS Lokalgruppe, Schweiz/Liechtenstein, 8000 Zürich
Kontonummer 85-560610-7
IBAN CH70 0900 0000 8556 0610 7
BIC/SWIFT POFICHBEXXX

Kontakta oss på sns.schweiz@gmail.com så berättar vi gärna mer om vår lokalförening.

Medlemsförmåner

Som medlem får du:

  • Inbjudningar till SNS Schweiz-Liechtenstein regelbundna föredrag
  • Reducerat inträdespris vid SNS Schweiz-Liechtenstein evenemang
  • Tillgång till kostnadsfria medlemsmöten i Sverige
  • Diverse information från SNS Stockholm via e-post