SNS forskningsprogram och mötesserier finansieras dels av SNS medlemmar, dels genom bidrag från referensgrupper och anslag från forskningsfinansiärer.


Bidragsgivare genom medverkan i SNS referensgrupper

A2B Sverige
AcadeMedia
Apoteket
Arbetsförmedlingen
AstraZeneca
Atlas Copco
Attendo
Axfood
Axfoundation
Bostadsrätterna
Bräcke Diakoni
Byggföretagen
Einar Mattsson
Ellevio
E.ON.
EQT
FAR
Installatörsföretagen
Intendia Group
Investor
Jernhusen
JM
Kommuninvest
Kompetensföretagen
Kry
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
Länsförsäkringars forskningsfond
Länsstyrelsen Stockholm
Medlearn
Mellby Gård
Nacka kommun
Newsec
Praktikertjänst
Ramböll
Region Stockholm
Riksförbundet M Sverige
SACO
Scania
Sjunde AP-fonden
Skandia
Skanska
Sophiahemmet
SOS Alarm
Stockholms stad
Stora Enso
SVCA
Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Svenskt Näringsliv
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Sveriges Läkarförbund
Södertälje kommun
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
TCO
Teknikföretagen
Tillväxtverket
Trafikverket
Transportföretagen
Tågföretagen
Unionen
Uniper
Vattenfall
White arkitekter
Vinnova
Volvo Bussar
Västra Götalandsregionen

Forskningsråd, stiftelser m.fl. som gett anslag till SNS forskningsprojekt och mötesserier

Bertil Edlunds stiftelse
Formas
Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse
Riksbankens Jubileumsfond
Vetenskapsrådet