Finansiering av SNS forskningsprogram och mötesserier

SNS forskningsprogram och mötesserier finansieras dels av SNS medlemmar, dels genom bidrag från referensgrupper och anslag från forskningsfinansiärer.

Bidragsgivare genom medverkan i SNS referensgrupper

A – R

A2B Sverige
AcadeMedia
Academic Work
Apoteket
Arbetsförmedlingen
AstraZeneca
Altas Copco
Attendo
Axfood
Axfoundation
Bostadsrätterna
Boverket
Bräcke Diakoni
Byggföretagen
Einar Mattsson
Ekonomistyrningsverket (ESV)
Ellevio
E.ON.
EQT
FAR
Frisq
Inera
Installatörsföretagen
Intendia Group
Investor
Jernhusen
JM
Kompetensföretagen
Kommuninvest
Konjunkturinstitutet (KI)
Kry
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
Länsförsäkringars forskningsfond
Länsstyrelsen i Stockholms län
MedLearn
Mellby Gård
MinDoktor
Nacka kommun
Praktikertjänst
Ramböll
Region Stockholm
Riksförbundet HjärtLung
Riksförbundet M Sverige
Röda korset

S – Ö

SACO
Samhall
Sjunde AP-fonden
Scania
Skandia
Skanska
Skatterättsnämnden
Skatteverket
Sophiahemmet
SOS Alarm
Spotify
Stockholms Handelskammare
Stockholms läns landsting
Stockholms stads utbildningsförvaltning
Stora Enso
SVCA
Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Svenskt Näringsliv
Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Läkarförbund
Södertälje kommun
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
TCO
Teknikföretagen
Tillväxtverket
Trafikverket
Transportföretagen
Tågföretagen
Universitetskanslersämbetet (UKÄ)
Unionen
Uniper
Vattenfall
Vinnova
Volvo Bussar
Vårdförbundet
Västra Götalandsregionen
White arkitekter

Forskningsråd, stiftelser m.fl. som gett anslag till SNS forskningsprojekt och mötesserier

Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse
Tillväxtverket
Vinnova