SNS forskningsprogram och mötesserier finansieras dels av SNS medlemmar, dels genom bidrag från referensgrupper och anslag från forskningsfinansiärer.


Bidragsgivare genom medverkan i SNS referensgrupper

A2B Sverige
AcadeMedia
Academic Work
Apoteket
Arbetsförmedlingen
AstraZeneca
Atlas Copco
Attendo
Axfood
Axfoundation
Bostadsrätterna
Boverket
Bräcke Diakoni
Byggföretagen
Einar Mattsson
Ekonomistyrningsverket (ESV)
Ellevio
E.ON.
EQT
FAR
Frisq
Inera
Installatörsföretagen
Intendia Group
Investor
Jernhusen
JM
Kommuninvest
Kompetensföretagen
Konjunkturinstitutet (KI)
Kry
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
Länsförsäkringars forskningsfond
Länsstyrelsen i Stockholms län
Medlearn
Mellby Gård
MinDoktor
Nacka kommun
Praktikertjänst
Ramböll
Region Stockholm
Riksförbundet HjärtLung
Riksförbundet M Sverige
Röda korset
SACO
Samhall
Scania
Sjunde AP-fonden
Skandia
Skanska
Skatterättsnämnden
Skatteverket
Sophiahemmet
SOS Alarm
Spotify
Stockholms Handelskammare
Stockholms stads utbildningsförvaltning
Stora Enso
SVCA
Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Svenskt Näringsliv
Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Läkarförbund
Södertälje kommun
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
TCO
Teknikföretagen
Tillväxtverket
Trafikverket
Transportföretagen
Tågföretagen
Universitetskanslersämbetet (UKÄ)
Unionen
Uniper
Vattenfall
White arkitekter
Vinnova
Volvo Bussar
Vårdförbundet
Västra Götalandsregionen

Forskningsråd, stiftelser m.fl. som gett anslag till SNS forskningsprojekt och mötesserier

Bertil Edlunds stiftelse
Formas
Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse
Tillväxtverket
Vinnova