Finansiering av SNS forskningsprogram och mötesserier

SNS forskningsprogram och mötesserier finansieras dels av SNS medlemmar, dels genom bidrag från referensgrupper och anslag från forskningsfinansiärer.

Bidragsgivare genom medverkan i SNS referensgrupper

A – R

A2B Sverige
AcadeMedia
Academic Work
AMF
Arbetsförmedlingen
Axfood
Axfoundation
Bemanningsföretagen
Famna
Folksam
Forum för innovation i transportsektorn
Försäkringskassan
Handelsbanken Liv
Högskolan Väst
Intendia Group
KPMG
Ledarna
Lernia
Magelungen Utveckling
Myndigheten för yrkeshögskolan
NCC
Nordea Liv & Pension
Nynäshamns kommun
Pensionsmyndigheten
Rädda Barnen

S – Ö

SEB
Sjunde AP-fonden
Scania
Skandia
Skanska
SPP
Stadsmissionens skolstiftelse
Statens tjänstepensionsverk
Stockholms läns landsting
Stockholms stad
Svensk Försäkring
Svenskt Näringsliv
Sveriges Kommuner och Landsting
Södertälje kommun
Södra Skogsägarna
TCO
Tillväxtverket
UNICEF Sverige
Unionen
Vattenfall

Forskningsråd, stiftelser m.fl. som gett anslag till SNS forskningsprojekt och mötesserier

Bonnier Holding
Hans and Märit Rausing Charitable Trust
Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse
Riksbankens Jubileumsfond
Tillväxtverket
Vetenskapsrådet
Vinnova