I år fyller SNS 75 år. I samband med detta gör vi en särskild satsning på nyttiggörande av forskning. Den finansieras genom en jubileumsinsamling.

Ända sedan starten 1948 har SNS uppdrag varit att sammanföra akademi, näringsliv och offentlig förvaltning för att hitta lösningar på centrala samhällsproblem. Uppdraget framstår som viktigare än någonsin i en tid när fakta ifrågasätts och komplicerade sammanhang reduceras till enkla påståenden på många håll. Samtidigt finns det en rad exempel på hur samverkan mellan forskare, företag och det offentliga har varit avgörande för att hantera svåra utmaningar, inte minst under pandemin.

Tillsammans kan vi bidra till att mer forskning kommer till praktisk användning och att fler forskare involveras i att föreslå, testa och utvärdera politiska reformer och andra samhällsinsatser.

75-årssatsningen består av tre delar:

  • SNS-priset. Ett pris à 200 tkr delas ut vartannat år för att uppmärksamma yngre forskare som aktivt verkar för att deras forskning når beslutsfattare och kommer till nytta. Lär mer om SNS-priset.
  • Making Better Use of Research. En serie med årliga internationella konferenser anordnas för att utbyta kunskaper och erfarenheter om hur forskning kan nyttiggöras i samhället.
  • Digitalisering. Hela SNS historiska produktion av forskningsrapporter digitaliseras och blir fritt tillgänglig på webben.

Är du intresserad av att vara med och bidra? Kontakta SNS vd, Ilinca Benson, för mer information. Hon nås enklast via mejl ilinca.benson@sns.se eller på telefon 0709-66 95 96.