Sven Eggefalk är vd för Länsförsäkringar Bank och gick Samhällsprogrammet 2023. Länsförsäkringar har en tradition av att vara aktiva i SNS och tror på idén att bygga relationer som berikar.

– Av det skälet var det ett lätt beslut för mig att delta och prioritera programmet. Helt enkelt för att bredda min kompetens och mitt nätverk i en tid som präglas av utmaningar men också möjligheter.

Programmet ges varje höst och är uppdelat på tre etapper. Studiebesök varvas med föredrag och diskussioner för att både få med bredd och djup. Eftersom många personer från Länsförsäkringar har gått programmet genom åren byggs kunskaper och erfarenheter upp i flera delar av organisationen.

– Du dammar av dina kunskaper kring det politiska systemet, ansvar och roller för myndigheter, näringslivets olika parter och hur saker hänger ihop. Programmet ger en större förståelse för hur de komplexa beslutsprocesserna konkret går till, hur olika aktörer interagerar och inte minst när man måste in i en process för att påverka. Det kommer jag dela med mig vidare inom organisationen, säger Sven Eggefalk.

En stor del av programmet tar plats i Bryssel. Förutom de största EU-institutionerna besöker deltagarna även aktiva lobbyister, journalister, fackliga ledare och diplomater:

– Varje etapp hade sina fördelar och gav nya insikter men ska jag lyfta fram något som verkligen berikade mig var det resan till Bryssel: att träffa och samtala med dem som tar besluten under besök på institutionerna. Resan gav fördjupade insikter om att EU är inrikespolitik samt förståelser för aktuella frågor och kritiska utmaningar utifrån nya perspektiv.

Runt 20 personer från olika branscher går varje år programmet. Deltagarna som gick programmet hösten 2023 har redan börjat planera sin första återträff, vilken ska ske redan under våren. Då blir det besök hos några av deltagarna som arbetar inom bank- och försäkringsbranschen, där Sven är en av arrangörerna. Att deltagarna kommer från olika delar av samhället berikar programmet enligt Sven:

– Det är alltid en ynnest att få träffa så många trevliga och kompetenta deltagare, där bakgrund, erfarenheter och funderingar blandas och skapar värde för mig i min yrkesroll och som individ. Jag kan verkligen rekommendera programmet till dig som tror på att vi gynnas av samverkan över gränser.

Tillbaka.