Mikael Hvinlund lämnade journalistiken på SVT för rollen som kommunikationsdirektör på Migrationsverket och nu Arbetsförmedlingen. I samband med karriärbytet anmälde han sig till Samhällsprogrammet för att lära sig mer om hur Sverige styrs och hur beslut fattas.
– Jag har haft väldigt stor nytta av den kunskap och de kontakter som jag fick under Samhällsprogrammet. Inte minst har det visat sig nu i samband med pandemin, säger han.

Varje höst samlar SNS Samhällsprogram runt 20 deltagare från organisationer, myndigheter och företag. Mikael Hvinlund, kommunikationsdirektör på Arbetsförmedlingen, är en av de omkring 400 chefer och specialister som har gått Samhällsprogrammet genom åren.

– Som journalist och samhällsintresserad har man hyfsad koll på det nationella politiska systemet, men tack vare Samhällsprogrammet började jag se hur saker hängde ihop på ett helt annat sätt. De kunskaper som jag fick gör att jag känner mig trygg i den roll som jag har i dag.

Mikael Hvinlund ser en stor fördel i att deltagarna kommer från många olika delar inom både privat och offentlig sektor.

Mikael Hvinlund kommunikationsdirektör på Arbetsförmedlingen.

– Det är en väldigt bra kombination som ger diskussionerna en större bredd jämfört med andra utbildningar. Det ger också fler perspektiv till de frågor som diskuteras, och jag tyckte att det var värdefullt att få höra alla olika resonemang, säger Mikael Hvinlund.

– Det är också bra att Samhällsprogrammet strävar efter att ha ett innehåll som är aktuellt och som utvecklas från år till år.

Under Coronapandemin har frågor om arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingens uppdrag fått ett större fokus än tidigare. Här blev kunskapen från Samhällsprogrammet särskilt värdefull.

– Pandemin har gjort frågor om arbetsmarknaden brännheta. På det viset har jag haft väldigt stor nytta av att lära mig så mycket som möjligt om statsapparaten och hela det politiska systemet. Dessutom har jag nytta av en del kontakter som jag fick när jag gick Samhällsprogrammet, säger Mikael Hvinlund.

Tillbaka.