Programmet äger rum under åtta dagar uppdelade i tre etapper. Lärandet förstärks genom digitala utbildningstillfällen före, mellan och efter huvudetapperna. Om vi behöver göra anpassningar i programmet på grund av rese- eller mötesrestriktioner med anledning av pandemin meddelar vi det i god tid. Här kan du läsa mer om eventuella anpassningar av Samhällsprogrammet 2021 på grund av pandemin.

ETAPP 1. STOCKHOLM, 13–14 september

Samhällsprogrammets första etapp tillbringar vi på en konferensanläggning utanför Stockholm. Vi fördjupar oss i ekonomisk politik, Sveriges statsskick, beslutsfattande på lokal och regional nivå, opinionsbildning samt ansvarsfördelning mellan stat, kommun och region. Du får träffa statsvetare, ekonomer, företagsledare, myndighetschefer samt kommun- och landstingspolitiker.

ETAPP 2. STOCKHOLM, 4–5 oktober

Under andra etappen gör vi studiebesök i Stockholm och du kommer lära dig mer om samspelet mellan arbetsmarknadens parter, riksdagen, regeringssamarbetet, Sveriges rättsväsende och mediernas roll. Du får bland annat träffa ministrar, ordförandena för LO och Svenskt Näringsliv, riksdagsledamöter och representanter för Riksbanksdirektionen.

ETAPP 3. BRYSSEL, 15–18 november

Den tredje etappen genomförs i Bryssel och ger en översikt över hur beslut fattas i EU. Du får bland annat träffa representanter vid EU-kommissionen, ministerrådet, EU-parlamentet och Sveriges EU-representation.

Här finns en sammanställning över tidigare medverkande.

Anmäl dig här.

Under fyra dagar i Bryssel besöker deltagarna EU:s viktigaste institutioner. Foto: Olle Sporrong / EXP / TT /

Möt programledaren

Samhällsprogrammets programledare Pernilla Petrelius Karlberg rekommenderar alla samhällsintresserade att gå utbildningen.

FAQ Samhällsprogrammet

För dig som vill veta mer om Samhällsprogrammet och om hur du anmäler dig till höstens program har vi nu sammanställt svaren på de vanligaste frågorna.

Starkt nätverk åtta år efter utbildningen

Deltagarna i Samhällsprogrammet 2012 har fortsatt att träffas och fördjupa sina kunskaper.
Varje år arrangerar de egna återträffar.
”Det här har varit bland det häftigaste jag har varit med om jobbmässigt”, säger Olle Ingman, förvaltningschef på Ikano Bostad.