Föreläsare och talare till nästkommande program bokas in under våren och sommaren för att göra programmet så aktuellt och relevant som möjligt.

Här är ett urval av de senaste årens medverkande:

Susanne Ackum, doktor i nationalekonomi och tidigare statssekreterare vid Finansdepartementet

Sofia Arkelsten, Senior Director, Hallvarsson & Halvarsson, tidigare riksdagsledamot (M)

Gulan Avci, riksdagsledamot (L) 

Kristina Axén Olin, riksdagsledamot (M)

Alice Bah Kuhnke, europaparlamentariker, Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen

Tobias Billström, riksdagsledamot och gruppledare (M)

Henrik Braconier, chefsekonom, Finansinspektionen

Ann Carlsson, vd, Apoteket

Lars Danielsson, Sveriges ambassadör vid Sveriges ständiga representation vid EU

Paulina Dejmek-Hack, Director for General Affairs på på Generaldirektoratet för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen på Europeiska Kommissionen. Tidigare financial advisor till Jean-Claude Juncker och vice chefsförhandlare i Brexit

Erik Engellau-Nilsson, vd, Norrsken Foundation

Lena Erixon, generaldirektör, Trafikverket

Gissur Ó Erlingsson, biträdande professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet

Martin Flodén, vice riksbankschef, Riksbanken

Susanna Gideonsson, ordförande, LO

Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje (S)

Jytte Guteland, europaparlamentariker, Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Torbjörn Haak, ambassadör, biträdande myndighetschef, Sveriges ständiga representation vid EU

John Hassler, professor vid IIES, Stockholms universitet, och tidigare ordförande i Finanspolitiska rådet

Anna Hed, kommunstyrelsens ordförande i Mora (C)

Martin Holmgren, generaldirektör, Kriminalvården

Jan-Olof Jacke, vd, Svenskt Näringsliv

Kerstin af Jochnick, ledamot i ECB:s tillsynsnämnd

Ylva Johansson, dåvarande Arbetsmarknads- och etableringsminister (S) och nu EU-kommissionär

Teresa Küchler, Svenska Dagbladets korrespondent i Bryssel

Anne Lagercrantz, chef för nyhets- och sportverksamheten på SVT

Andreas Liljeheden, Sveriges Radios korrespondent i Bryssel

Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande i Vallentuna (M)

Helena Lindberg, riksrevisor, Riksrevisionen

Eva Lindström, ledamot i Europeiska revisionsrätten

Johannes Lindvall, professor, statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

Mikael Lindvall, Sveriges ambassadör för utrikes- och säkerhetspolitik vid Sveriges ständiga representation vid EU

Stefan Lundgren, dåvarande riksrevisor, Riksrevisionen

Cecilia Malmström, dåvarande EU-kommissionär 

Ingvar Mattson, riksdagsdirektör, Riksdagens förvaltning

Günther Mårder, vd, Företagarna

Tomas Mörtsell, kommunstyrelsens ordförande i Storumans kommun (C)

PM Nilsson, politisk redaktör, Dagens Industri

Andreas Norberg, rättslig rådgivare på Rådets rättstjänst, Ministerrådet

Michael Peel, journalist, Financial Times

Jessica Polfjärd, europaparlamentariker, Group of the European People’s Party (Christian Democrats)

Mikael Ribbenvik, generaldirektör, Migrationsverket

Thomas Rolén, generaldirektör, Domstolsverket

Annelie Roswall Ljunggren, generaldirektör, Statskontoret

Sara Skyttedal, europaparlamentariker, Group of the European People’s Party (Christian Democrats)

Joakim Stymne, generaldirektör, Statistiska centralbyrån

Göran von Sydow, direktör och chef för Sieps (Svenska institutet för europapolitiska studier)

Mathias Tegnér, riksdagsledamot (S)

Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande, Bure Equity

Tomas Tobé, europaparlamentariker, Group of the European People’s Party (Christian Democrats)

Annika Wallenskog, chefsekonom, SKR

Jörgen Warborn, europaparlamentariker, Group of the European People’s Party (Christian Democrats)

Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L)

Martin Wicklin, journalist och radioproducent som bland annat är programledare för Söndagsintervjun i P1

Olivia Wigzell, generaldirektör, Socialstyrelsen 

Anna Vikström, riksdagsledamot (S)

Annika Winsth, chefsekonom, Nordea

Anders Ygeman, integrations- och migrationsminister (S)

Helén Ängmo, generaldirektör, Skolinspektionen