Seminarieserie demokrati

Under 2017–2018 arrangerar SNS en rad seminarier, där internationella och svenska ledande forskare presenterar ny forskning på demokratiområdet.

Startskottet för seminarieserien var forskningsrapporten SNS Demokratirapport 2017: Samverkan och strid i den parlamentariska demokratin, som presenterades i september 2017, ett år före valet.

Satsningen knyter an till SNS långa historia av uppmärksammad forskning om demokratin och det politiska systemet. Under åren 1995–2011 presenterades årliga rapporter från SNS Demokratiråd. En fullständig lista över rapporterna finns här.

Finansiellt stöd för SNS Demokratirapport 2017 och seminarieserien har erhållits från Hans and Märit Rausing Charitable Trust, Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Bonnier Holding.

Seminarieseriens referensgrupp består av:
Katarina Barrling, Institutet för personal- och företagsutveckling och Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet
Erik Haegerstrand, Bonnier Holding
Johannes Lindvall, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet
Torsten Persson, Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet
Kerstin Sahlin, Vetenskapsrådet
Anders Sundin, Vetenskapsrådet
Lena Wängnerud, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet (Riksbankens Jubileumsfond)

Frågor om seminarieserien besvaras av Stefan Sandström, forskningsledare på SNS.

Tidigare seminarier

Politisk polarisering i USA och Sverige

Nolan McCarty är en av världens främsta forskare inom politisk polarisering. I slutet av oktober kommer han till SNS för att tillsammans med historieprofessorn Lars Trägårdh tala om polariseringen i USA och Sverige.

Se seminariet, ladda ner forskarnas presentationer.

Korruptionsrisker i svenska kommuner

Sverige placerar sig ofta högt i internationella rankningar över de minst korrupta länderna. Samtidigt avslöjas då och då korruption och andra oegentligheter, inte minst inom våra kommuner. I samarbete med Quality of Government-institutet vid Göteborgs universitet bjuder SNS in till en halvdagskonferens om korruptionsrisker i svenska kommuner.

Se seminariet, ladda ner forskarnas presentationer.

Eftervalsanalys

Katarina Barrling, Håkan A Bengtsson, Henrik Ekengren Oscarsson och PM Nilsson diskuterar under Niklas Ekdals ledning varför valet gick som det gick och vad som händer efter valet.

Se seminariet.

Medborgarna och politiskt beslutsfattande – erfarenheter från Sveriges tre största städer

Vissa stadsbyggnadsprojekt engagerar mer än andra. Slussen i Stockholm är ett exempel, Västlänken och trängselskatter i Göteborg två andra. Med utgångspunkt från Göteborg, Malmö och Stockholm berättar tre forskare om politiskt deltagande på lokal nivå.

Se seminariet, ladda ner material.

Inför valet: Vad gör att vi röstar och hur väljer vi?

Två statsvetare och två politiker diskuterar röstnings- och väljarbeteende. Vad får oss att gå och rösta? Vad styr vårt partival? Och hur tänker partierna?

Se seminariet, ladda ner material.

SNS Demokratirapport 2017: Hur väl fungerar den svenska demokratin?

Allmänhetens förtroende för det politiska systemet minskar. Det har blivit allt svårare att bilda stabila regeringar och att bygga majoriteter i riksdagen. Ett år före valet presenterade fem statsvetare sin bedömning av hur väl den svenska parlamentariska demokratin fungerar.

Se seminariet, ladda ner forskarnas presentation.

Ladda ner: SNS Demokratirapport 2017. Samverkan och strid i den parlamentariska demokratin