De principer om enkelhet och likformlighet som präglade 1991 års stora skattereform har gått förlorade i hundratals nya justeringar, avdrag och särskilda skattesatser.

SNS Konjunkturråd 2013 förordar att skattesystemet reformeras med målet att skapa ett enkelt system. Rådets utvärdering visar att inkomstskatten skulle kunna sänkas till en nivå nära företagsskatten med oförändrade skatteintäkter om skattebasen breddas genom avskaffade avdrag för bland annat räntor och privat pensionssparande.

Fakta om projektet

Forskare och vetenskapligt ansvariga

Lennart Flood, professor i ekonometri, Göteborgs universitet (ordförande), Katarina Nordblom, docent i nationalekonomi, Göteborgs universitet och Uppsala universitet, och Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi, Uppsala universitet.

Finansiering

Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse

Rapport

Konjunkturrådets rapport 2013. Dags för enkla skatter!