De svenska hushållens skulder utgör inget akut hot mot den finansiella stabiliteten.

Men åtgärder krävs för att göra systemet mer robust mot störningar och få lånemarknaderna att fungera bättre för hushåll och företag. Det är de övergripande slutsatserna från SNS konjunkturråd 2015.

Fakta om projektet

Forskare och vetenskapligt ansvariga

Professor Peter Englund, Finansiell ekonomi, Handelshögskolan i Stockholm (ordförande).
Professor Bo Becker, Finansiell ekonomi, Handelshögskolan i Stockholm.
Ekon.dr Torbjörn Becker, SITE, Handelshögskolan i Stockholm.
Fil.dr Marieke Bos, SOFI, Stockholms universitet.
Adj. professor Pehr Wissén, Finansiell ekonomi, Handelshögskolan i Stockholm och SIFR.

Finansiering

Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse

Rapport

Konjunkturrådets rapport 2015. Den svenska skulden