Kry är i dag Europas största digitala vårdgivare och därför var det naturligt att engagera sig i referensgruppen för SNS forskningsprojekt Vård och omsorg i det 21:a århundradet.

Livia Holm är policychef på Kry och den som har representerat företaget i referensgruppen.

– Vi blev medlemmar i SNS först i samband med att vi gick med i referensgruppen. Men SNS har länge varit en superrelevant arena för oss och vi har följt med på distans i de seminarier och forum som har arrangerats även tidigare, säger Livia Holm

I dag är Kry Europas största digitala vårdgivare, samtidigt som man bedriver primärvård på 20 egna vårdcentraler runt om i Sverige.

– Vi är en relativt ung organisation. När vi startade för sex år sedan var vår utgångspunkt att använda teknik och innovation för att bidra till att göra vården mer tillgänglig och kostnadseffektiv. Vården och omsorgen står inför stora förändringar – inte minst på grund av den förändrade demografin som kräver att vi utnyttjar ny teknik ännu bättre. Då krävs också en rad olika policyförändringar.

Kry har engagerat sig i referensgruppen för att ge sitt perspektiv på vilka förändringar som krävs för att vård och omsorg i Sverige ska kunna anpassas inför den kommande utvecklingen.

– Hälso- och sjukvården står inför en rad stora utmaningar. Därför är det så bra att SNS har tagit ett större grepp i och med det här projektet. Vi vill vara en konstruktiv och aktiv part i dessa dialoger. Att lyssna på de andra deltagarna är också värdefullt för vårt eget utvecklingsarbete.

Anders Anell är professor vid Företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet och en av de forskare som knutits till projektet. I sin rapport Vården är värd en bättre styrning undersöker han hur styrningen och finansieringen av vården i Sverige fungerar och vad som behöver förändras.

– Det är spännande att han vågar lägga fram ett nytt angreppssätt kring organisation och avtalsstruktur. Jag tycker att den rapporten blir en bra språngbräda för lite mer nytänkande diskussioner som verkligen behövs inom hälso- och sjukvården, säger Livia Holm.

I referensgruppen finns representanter från både offentlig och privat sektor. Det alla har gemensamt är att de på olika sätt är engagerade i den svenska vården och omsorgen. De delar också utmaningar när det gäller till exempel kompetensförsörjning och arbetsmiljö.

– Sedan har vi olika förutsättningar och perspektiv på de frågor som kopplas till detta. I projektet finns det också forskningsrapporter som tittat närmare på hur samverkan kan bli bättre över regiongränserna och på nationell nivå, vilket är viktigt. Vi har mycket kompetens i Sverige, men den är ojämnt fördelad, säger Livia Holm.

Varför tycker du att andra företag och organisationer bör engagera sig i SNS referensgrupper?

– Referensgruppen är ett väldigt bra forum att träffa och föra en dialog med andra aktörer som jobbar med liknande utmaningar. När det kommer till så komplexa frågor, och det stora omställningsarbete som hälso- och sjukvården står inför, så tycker jag också att det är viktigt att ta ansvar för att lyssna in olika perspektiv och synpunkter. Då kan vi sedan gemensamt ta kloka kliv framåt.

Fakta: Referensgruppen i Vård och omsorg i det 21:a århundradet har bestått av representanter från följande organisationer

Apoteket, AstraZeneca, Attendo, Bräcke diakoni, Frisq, Inera, Kry, MedLearn, Min Doktor, Praktikertjänst, Region Stockholm, Riksförbundet HjärtLung, Socialdepartementet, Sophiahemmet, SOS Alarm, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges Läkarförbund, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Vinnova, Vårdförbundet och Västra Götalandsregionen.