Management Practices for the Future of Work with Nicholas Bloom. Session 1

Session 1: Management Practices and Organizational Outcomes

Hur påverkas produktivitet, arbetsmiljö och lönsamhet av distansarbete? Och vad kännetecknar managementpraktiker i svenska organisationer?

Medverkande

Nicholas Bloom, professor of economics, Stanford University

Thomas Ekman, CEO Axel Johnsson

Joacim Tåg, Program Director of the Firm Competitiveness program at the Research Institute of Industrial Economics (IFN)

Se även Session 2: the future of remote work.