Vad ska centralbanker göra?

Globalt utreds centralbankernas roll i samhällsekonomin i spåren av den senaste finanskrisen. Regeringen har tillsatt en parlamentarisk kommitté som ska se över den svenska Riksbankens arbete. Norges Bank har genomgått en liknande omfattande genomlysning och den 23 juni presenteras ett förslag till ny lagstiftning.
Läs mer

mia-square

Som medlem i SNS deltar du i kunskapsbaserade samtal om viktiga samhällsfrågor.

Mia Horn af Rantzien, VD

Välkommen som medlem i SNS

På SNS möts samhällsengagerade människor med olika bakgrund; beslutsfattare från privat och offentlig sektor, forskare, journalister och politiker. 280 av Sveriges främsta företag, myndigheter och organisationer har tecknat medlemskap i SNS.

BLI MEDLEMSNS medlemmar

Håll dig uppdaterad.
Anmäl dig till SNS nyhetsbrev