Framtidens vård och omsorg

Nya förutsättningar ställer krav på vården och omsorgen. En åldrande befolkning och personalbrist utgör utmaningar. Men ny teknik kan leda till ett bättre resursutnyttjande. För att bidra med ny kunskap och underlag till lösningar startar SNS det treåriga forskningsprojektet Vård och omsorg i det 21:a århundradet.

Läs mer om projektet

Hur styrs Sverige och EU? SNS Samhällsprogram ger svaren.

Läs mer och ansök!

mia-square

Som medlem i SNS deltar du i kunskapsbaserade samtal om viktiga samhällsfrågor.

Mia Horn af Rantzien, VD

Välkommen som medlem i SNS

På SNS möts samhällsengagerade människor med olika bakgrund; beslutsfattare från privat och offentlig sektor, forskare, journalister och politiker. 280 av Sveriges främsta företag, myndigheter och organisationer har tecknat medlemskap i SNS.

BLI MEDLEMSNS medlemmar

Håll dig uppdaterad.
Prenumerera på SNS nyhetsbrev.