Hur styrs Sverige och EU? SNS Samhällsprogram ger svaren.

Läs mer

På SNS möts samhällsengagerade människor med olika bakgrund; beslutsfattare från privat och offentlig sektor, forskare, journalister och politiker. 290 av Sveriges främsta företag, myndigheter och organisationer har tecknat medlemskap i SNS.

»Som medlem i SNS deltar du i kunskapsbaserade samtal om viktiga samhällsfrågor.«

Ilinca Benson, VD

Bli medlem SNS Medlemmar