Företagande och entreprenörskap bland utrikes födda

Kan egenföretagande bland utrikes födda vara en väg till framgångsrik integration? Många menar att så är fallet. Samtidigt tenderar utrikes födda företagare att stöta på andra hinder än svenskfödda. Fler upplever att de diskrimineras och indikatorer pekar på att möjligheterna att få lån är lägre. Vad kan vi lära av goda exempel och forskning på området?

Läs mer

mia-square

Som medlem i SNS deltar du i kunskapsbaserade samtal om viktiga samhällsfrågor.

Mia Horn af Rantzien, VD

Välkommen som medlem i SNS

På SNS möts samhällsengagerade människor med olika bakgrund; beslutsfattare från privat och offentlig sektor, forskare, journalister och politiker. 280 av Sveriges främsta företag, myndigheter och organisationer har tecknat medlemskap i SNS.

BLI MEDLEMSNS medlemmar

Håll dig uppdaterad.
Prenumerera på SNS nyhetsbrev.