Eventet har redan ägt rum.

Seminarium

SNS Tylösand Summit 2019:
The AI Revolution

Temat för 2019 års Tylösandskonferens är artificiell intelligens (AI). Vi samlar ledare för Sveriges största företag, myndigheter och organisationer samt forskare och politiker för att diskutera hur utvecklingen inom AI påverkar näringsliv, samhälle och vår vardag.

Vid konferensen medverkar bland andra de internationella toppforskarna Susan Athey från Stanford University och Avi Goldfarb från University of Toronto. Athey har varit chefsekonom på Microsoft och Goldfarb är en av författarna till bästsäljaren Prediction Machines: The Simple Economics of Artificial Intelligence.

Huvudtalare är också Marcus Wallenberg, ordförande i SEB, Saab och FAM samt vice ordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, som ligger bakom Sveriges största privata forskningssatsning – Wallenberg AI Autonomous Systems and Software Program (WASP).

WASP-professorn Virginia Dignum, som forskar om samhälleliga, etiska och kulturella konsekvenser av AI och är en av EU-kommissionens rådgivare i arbetet med EU:s AI-strategi, medverkar också. Från EU-kommissionens sida deltar Juha Heikkilä, chef för robotik och AI vid generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik.

Läs mer om bekräftade talare nedan. Fler talare tillkommer.

Talare

susan-athey

Susan Athey

Professor vid Stanford University, som bland annat forskar om hur AI kan användas inom offentligt beslutsfattande och policyutveckling. Susan Athey har även varit chefsekonom på Microsoft. År 2007 tilldelades hon som första kvinna världens mest prestigefyllda utmärkelse för ekonomer under 40, John Bates Clark Medal.

virginia-dignum

Virginia Dignum

Professor vid Umeå universitet, som forskar om samhälleliga, etiska och kulturella konsekvenser av AI. Virginia Dignum är en av EU-kommissionens rådgivare i arbetet med EU:s AI-strategi.

anna-eriksson

Anna Eriksson

Generaldirektör på Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), tidigare utvecklingsdirektör på Lantmäteriet och före detta ledamot i styrelsen för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment.

maja-fjaestad

Maja Fjaestad

Statssekreterare hos socialminister Lena Hallengren samt docent i teknikhistoria vid KTH.

david-fock

David Fock

Chief Product Officer och Nordenchef, Klarna.

avi-goldfarb

Avi Goldfarb

Professor vid University of Toronto, som forskar om hur AI:s prediktiva förmåga påverkar beslutsfattande inom företag och andra delar av samhället. Avi Goldfarb är även forskningschef vid Creative Destruction Lab och en av författarna till bästsäljaren Prediction Machines: The Simple Economics of Artificial Intelligence.

juha-heikkilä

Juha Heikkilä

Chef för robotik och AI vid EU-kommissionens generaldirektorat för kommunikationsnät, innehåll och teknik.

jens-henriksson

Jens Henriksson

Vd för Folksam och tidigare bland annat statssekreterare vid Finansdepartementet samt vd för Nasdaq Stockholm. Jens Henriksson är i grunden civilingenjör i elektroteknik med inriktning på artificiell intelligens men har också en licentiatexamen i nationalekonomi från Stockholms universitet.

livia-holm

Livia Holm

Utvecklingschef, Kry.

darja-isaksson

Darja Isaksson

Generaldirektör för Vinnova, ledamot i regeringens Digitaliseringsråd samt grundare av de digitala byråerna inUse och Ziggy Creative Colony.

daniel-koch

Daniel Koch

Arkitekt och forskare i stadsbyggnad vid KTH samt forskare i byggnadsdesign vid Chalmers. Daniel Koch leder utvecklingen av forskningsprofilen Kritisk morfologi vid KTH. Digital modellering och analys är centrala delar i hans forskning.

ann-linde-sns

Ann Linde

Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor. Tidigare EU- och handelsminister.

claes-lundström

Claes Lundström

Adjungerad professor vid Linköpings universitet och chef för Analytic Imaging Diagnostic Arena (AIDA), en nationell arena för forskning och innovation kring AI för medicinsk bildanalys. Claes Lundström är även forskningschef på medicinteknikbolaget Sectra.

joakim-malmdin-sns

Joakim Malmdin

Kvalitetschef på SCB och ordförande i Svenska statistikfrämjandet.

eva-nordmark

Eva Nordmark

Ordförande, TCO och Luleå Tekniska Universitet. Ledamot i Forum för Omställning – ett tvärsektoriellt initiativ med målet att stärka Sveriges förutsättningar att möta de förändringar som sker i samhället till följd av ökad digitalisering och automatisering.

oskar-nordstrom-skans

Oskar Nordström Skans

Professor i nationalekonomi och föreståndare för Uppsala universitets centrum för arbetslivsforskning (UCLS), där han ansvarar för att bygga upp forskningsmiljön ”Teknologisk utveckling och framtidens arbetsmarknad”.

marcus-wallenberg

Marcus Wallenberg

Ordförande i SEB, Saab och FAM samt vice ordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, som ligger bakom Sveriges största privata forskningssatsning – Wallenberg AI Autonomous Systems and Software Program (WASP).

kristofer-ågren

Kristofer Ågren

Head of Data Insights, Division X, Telia Company. Kristofer Ågren ansvarar för AI och affärsområdet Data Insights på Telias Division X där han leder arbetet med att på ett säkert och ansvarsfullt sätt få insikter om hur vi rör oss i samhället baserat på t.ex. mobil- och wifidata och hur detta öppnar för nya möjligheter att bygga smartare och mer hållbara städer.

sara-öhrvall

Sara Öhrvall

Chef för digitalisering, kundupplevelse och kommunikation, SEB.