SNS uppdrag att genom förmedling av forskning och fakta bidra med lösningar på centrala samhällsproblem utförs genom att engagera framstående svenska och internationella forskare.

I de forskningsprojekt som pågår och som har bedrivits vid SNS under de senaste fem åren har totalt 190 forskare engagerats. De kommer från 20 internationella och 26 svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut.

internationella universitet, högskolor och forskningsinstitut

Harvard University, Imperial College Business School, London School of Economics and Political Science, Ludwig-Maximilians-Universität, Maastricht University, Massachusetts Institute of Technology, Monash Business School, Northwestern University, Pompeu-Fabra University, Stanford University, Statistics Norway, Tilburg University, Universitetet i Bergen, University of California, University of Copenhagen, University of Duisburg-Essen, University of Florida, University of Helsinki, University of Pittsburgh, VATT Institute for Economic Research.

svenska universitet, högskolor och forskningsinstitut

Beijerinstitutet, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Högskolan Dalarna, Högskolan i Borås, Högskolan Väst, Institutet för näringslivsforskning (IFN), Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), IVL Svenska Miljöinstitutet, Jönköping universitet, Karolinska Institutet, Konjunkturinstitutet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö universitet, Statens väg- och trafikforskningsinstitut, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Umeå universitet, Uppsala universitet, Vinnova, Västra Götalandsregionen, Örebro universitet.

Nedan följer en lista över de associerade forskarna, indelade efter forskningsprojekt.


Skatter i en globaliserad värld

Aronsson, Thomas, professor i nationalekonomi, Handelshögskolan vid Umeå universitet

Bastani, Spencer, forskare vid IFAU

Brännlund, Runar, professor i nationalekonomi, Handelshögskolan, Umeå universitet

Dahlberg, Mattias, professor i finansrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet

Englund, Peter, professor emeritus i nationalekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Escobar-Jansson, Sebastian, forskare i nationalekonomi vid Ludwig-Maximilians-Universität, München

Hansson, Åsa, docent i nationalekonomi, Lunds universitet

Harju, Jarkko, forskare vid statens ekonomiska forskningscentral (VATT)

Koivisto, Aliisa, forskare vid statens ekonomiska forskningscentral (VATT), doktorand i nationalekonomi vid Helsingfors universitet

Kriström, Bengt, professor i naturresursekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet och seniorrådgivare vid Centrum för Miljö och Naturresursekonomi, Handelshögskolan, Umeå universitet

Martinsson, Gustav, docent och lektor i finansiell ekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH)

Matikka, Toumas, forskare vid statens ekonomiska forskningscentral (VATT)

Nilsson, Peter, adjungerad professor i skatterätt, Lunds universitet, och Director på KPMG

Rendahl, Pernilla, professor i skatterätt vid Juridiska institutionen, Göteborgs universitet

Selin, Håkan, docent i nationalekonomi, verksam vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)

Seim, David, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet

Strömberg, Per, professor i finansiell ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm

Wikström, Magnus, professor i nationalekonomi, Handelshögskolan vid Umeå universitet


Vård och omsorg i det 21:a århundradet

af Ugglas, Björn, doktor i medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet

Anell, Anders, professor, Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet

Avdic, Daniel, forskare i hälsoekonomi, Monash Business School

Bergenfelz, Anders, professor i kirurgi och överläkare, Lunds universitet

Essén, Anna, docent i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Felländer-Tsai, Li, professor i ortopedi och överläkare, Karolinska Institutet

Lindgren, Peter, vd, Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) och professor i hälsoekonomi, Karolinska Institutet

Magnusson Sjöberg, Cecilia, professor i rättsinformatik, Stockholms universitet

Nordin, Maria, docent i psykologi, Umeå universitet

Westerberg, Kristina, professor emerita vid Institutionen för psykologi, Umeå universitet

Östman Wernerson, Annika, professor i njur- och transplantationsvetenskap och överläkare, Karolinska Institutet


Hållbar samhällsbyggnad

Asplund, Disa, forskare i transportekonomi, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

Börjesson, Maria, professor i transportekonomi vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

Glaeser, Edward, professor i nationalekonomi vid Harvard University

Grander, Martin, forskare, Institutionen för urbana studier, Malmö universitet

Jans, Jenny, forskare, SOFI, Stockholms universitet

Kopsch, Fredrik, universitetslektor i fastighetsekonomi vid Lunds universitet

Nilsson, Peter, professor i nationalekonomi, IIES, Stockholms universitet

Odolinski, Kristofer, forskare, Institute for Transport Studies (ITS), University of Leeds och vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

Spagnolo, Giancarlo, professor i nationalekonomi, Stockholm Institute of Transition Economics, Handelshögskolan i Stockholm

Vesterberg, Mattias, forskare i nationalekonomi, Handelshögskolan vid Umeå universitet

Åkerman, Anders, forskare, Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet


Lärdomar om integration

Andersson, Henrik, fil.dr i nationalekonomi och forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Andersson Joona, Pernilla, docent i nationalekonomi, Stockholms universitet

Drange, Nina, fil.dr., Statistics Norway

Duvander, Ann-Zofie, professor i demografi, Stockholms universitet

Ek, Simon, doktorand i nationalekonomi, Uppsala universitet och verksam vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN)

Eriksson, Stefan, docent i nationalekonomi, Uppsala universitet

Grönqvist, Hans, docent i nationalekonomi, Uppsala universitet

Hammarstedt, Mats, professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet och verksam vid IFN

Holmqvist, Emma, fil.dr i kulturgeografi, Uppsala universitet

Kilström, Matilda, fil.dr i nationalekonomi och seniorekonom på Swedbank Makroanalys

Mussino, Eleonora, docent i demografi, Stockholms universitet

Niknami, Susan, fil.dr i nationalekonomi, Stockholms universitet

Olme, Elisabeth, doktorand, Stockholms universitet/Nationalekonomiska inst.

Omanović, Vedran, ekon.dr i företagsekonomi, Handelshögskolan Göteborgs universitet.

Rickne, Johanna, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet

Ruist, Joakim, fil.dr, Göteborgs universitet/Inst. För nationalekonomi och statistik

Rooth, Dan-Olof, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet

Skedinger, Per, adjungerad professor i nationalekonomi, Linnéuniversitetet och verksam vid IFN

Urban, Susanne, docent i sociologi, Uppsala universitet


Nya utmaningar för pensionssystemet

Carlsson, Fredrik, professor, Göteborgs universitet/Nationalekonomiska inst.

Elinder, Mikael, docent, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Hagen, Johannes, doktorand, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Malmberg, Hannes, doktorand, Stockholms universitet/Inst. för internationell ekonomi

Nilsson, Peter, jur.dr, Lunds universitet och LRF Konsult

Palmer, Edward, professor, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Tibajev, Andrey, forskarstuderande i etnicitet och migration, Linköpings universitet

Zhao De Gosson De Varennes, Yuwei, doktorand, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.


SNS Välfärdsråd. Trygghetssystemet och arbetslinjen bland de äldre

Laun, Lisa, fil.dr., Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Johansson, Per, professor, Uppsala universitet/Statistiska inst. och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Palme, Mårten, professor, Stockholms universitet/Nationalekonomiska inst.

Stensöta Olofsdotter, Helena, docent, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga inst.


Framtidens kompetensförsörjning

Adermon, Adrian, postdoktor, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Asplund, Kajsa, doktorand, Handelshögskolan i Stockholm/Inst. för företagande och ledning

Bergström, Ola, professor, Handelshögskolan, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska inst.

Björk, Lisa, PhD, Västra Götalandsregionen/Institutet för stressmedicin

Bolander, Pernilla, docent, Handelshögskolan i Stockholm/Inst. för företagande och ledning

Corin, Linda, PhD, Västra Götalandsregionen/Institutet för stressmedicin

Diedrich, Andreas, docent, Göteborgs universitet/Gothenburg Research Institute

Enflo, Kerstin, docent, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska inst.

Foged, Mette, PhD, University of Copenhagen/Department of Economics

Forslund, Anders, professor, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst. och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Graetz, Georg, forskare, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Gustavsson, Magnus, docent, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Haelermans, Carla, Ph.D., Maastricht University/Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER)

Heyman, Fredrik, docent, Institutet för Näringslivsforskning

Johnsen, Julian V., postdoktor, Universitetet i Bergen/Department of Economics

Løken, Katrine V., professor, Universitetet i Bergen/Department of Economics

Mauléon, Christina, universitetslektor, Högskolan i Borås

Michaels, Guy, Associate Professor, London School of Economics and Political Science/Department of Economics

Sjöholm, Fredrik, professor, Lunds universitet/Nationalekonomiska inst. och Institutet för näringslivsforskning

Stenberg, Anders, docent, Stockholms universitet/Inst. för social forskning

Walter, Lars, docent, Handelshögskolan, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska inst.


Investeringar i likvärdiga livschanser

Autor, David, Professor, Massachusetts Institute of Technology/Department of Economics

Esping-Andersen, Gøsta, professor, Pompeu-Fabra University/Department of Political and Social Sciences

Hultkrantz, Lars, professor, Örebro universitet/Handelshögskolan

Mattsson, Titti, professor, Lunds universitet/Juridiska inst.

Mörk, Eva, professor, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Nilsson, Peter, forskare, Stockholms universitet/Inst. för internationell ekonomi

Sjögren, Anna, docent, Inst. för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Svaleryd, Helena, docent, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Vinnerljung, Bo, professor, Stockholms universitet/Inst. för socialt arbete


SNS Demokratirapport 2017:
Den parlamentariska demokratins tillstånd i Sverige

Bäck, Hanna, professor, Lunds universitet/Statsvetenskapliga inst.

Dahlström, Carl, professor, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga inst.

Lindvall, Johannes, professor, Lunds universitet/Statsvetenskapliga inst.

Naurin, Elin, docent. Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga inst.

Teorell, Jan, professor, Lunds universitet/Statsvetenskapliga inst.


SNS Demokratirapport 2021

Ekengren Oscarsson, Henrik (ordförande), professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet

Bergman, Torbjörn, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet

Bergström, Annika, professor i journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet

Hellström, Johan, docent i statsvetenskap vid Umeå universitet


SNS Demokratirapport 2022

Erlingsson, Gissur Ó, biträdande professor i statsvetenskap, verksam vid Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet

Karlsson, David, professor i offentlig förvaltning, verksam vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet

Wide, Jessika, universitetslektor i statsvetenskap vid Umeå universitet

Öhrvall, Richard, postdoktor i statsvetenskap vid Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet och affilierad forskare vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN)


SNS Konjunkturråd 2021

Nyberg, Sten (ordförande), professor i nationalekonomi, Stockholms universitet

Friberg, Richard, professor i nationalekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Lundqvist, Björn, docent i juridik, Stockholms universitet

Teigland, Robin, professor i Management of Digitalization, Chalmers tekniska högskola


SNS Konjunkturråd 2020

Carlén, Björn, fil.dr i nationalekonomi och forskare vid enheten Miljöekonomi på Konjunkturinstitutet.

Eliasson, Jonas, gästprofessor i transportsystem, Linköpings universitet

Hassler, John, professor i nationalekonomi och verksam vid Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholms universitet.

Johnsson, Filip, professor i uthålliga energisystem, Chalmers tekniska högskola.

Krusell, Per professor i nationalekonomi, Institutet för internationell ekonomi (IIES) på Stockholms universitet

Lindahl, Therese, fil.dr i nationalekonomi och forskare vid Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi.

Nycander, Jonas, professor i geofysisk hydrodynamik, Meteorologiska institutionen, Stockholms universitet.

Romson, Åsa jur.dr samt forskare i miljöjuridik och miljöpolitik vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Sterner, Thomas, professor i miljöekonomi, Göteborgs universitet.


SNS Konjunkturråd 2019

Erlingsson, Gissur, docent, Linköpings universitet/Centrum för kommunstrategiska studier

Mörk, Eva, professor, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Persson, Lovisa, fil.dr., Institutet för Näringslivsforskning

Rattsø, Jørn, professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU/Department of Economics


SNS Konjunkturråd 2018

Bastani, Spencer, docent, Linnéuniversitetet/ Inst. för nationalekonomi och statistik

Hansson, Åsa, universitetslektor /Nationalekonomiska inst.

Waldenström, Daniel, professor Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst. och Institutet för Näringslivsforskning


SNS Konjunkturråd 2017

Eriksson, Stefan, docent, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Hensvik, Lena, fil.dr., Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Nordström Skans, Oskar, professor, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.


SNS Konjunkturråd 2016

Börjesson, Maria, docent, Kungliga Tekniska högskolan/Centrum för transportstudier

Flam, Harry, professor emeritus, Stockholms universitet/Institutet för internationell ekonomi

Mörth, Ulrika, professor, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga inst.

Nilsson, Jan-Eric, professor, Statens väg- och trafikforskningsinstitut


Flyget och näringslivsstrukturen

Ferguson, Shon, fil.dr., Institutet för Näringslivsforskning

Forslid, Rikard, professor, Stockholms universitet/Nationalekonomiska inst.


Från välfärdsstat till välfärdssamhälle

Angelis, Jannis, docent, Kungliga Tekniska högskolan/Inst. för Industriell ekonomi och organisation och Institutet för Näringslivsforskning

Dahlberg, Matz, professor, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Elinder, Mikael, docent, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Hagbjer, Eva, doktorand, Handelshögskolan i Stockholm/Inst. för redovisning och finansiering

Häger Glenngård, Anna, ekon.dr., Lunds universitet/Företagsekonomiska inst.

Isaksson, David, doktorand, Uppsala universitet/Inst. för folkhälso- och vårdvetenskap

Jordahl, Henrik, docent, Institutet för Näringslivsforskning och Uppsala universitet

Lindbom, Anders, professor, Uppsala universitet/Inst. för bostads- och urbanforskning

Lindgren, Peter, med.dr., IVBAR och Karolinska Institutet/Inst. för lärande, informatik, management och etik

Lundqvist, Heléne, fil.dr., Stockholms universitet/Nationalekonomiska inst.

Propper, Carol, professor, Imperial College Business School/Organisation & Management Group

Rejler, Martin, med.dr., Jönköping Academy for Improvement in Health and Welfare

Sahlgren, Gabriel Heller, doktorand, London School of Economics and Political Science

Winblad Spångberg, Ulrika, docent, Uppsala universitet/Inst. för folkhälso- och vårdvetenskap

Öhrvall, Richard, doktorand, Institutet för Näringslivsforskning och Statistiska centralbyrån


SNS Utbildningskommission

Benner, Mats, professor, Lunds universitet/Företagsekonomiska inst.

Bienenstock, Arthur, Professor, Stanford University/Department of Applied Physics

Cliffordson, Christina, professor, Högskolan Väst/Inst. för omvårdnad, hälsa och kultur

Erickson, Gudrun, docent, Göteborgs universitet/Inst. för pedagogik och specialpedagogik

Gustafsson, Jan-Eric, professor, Göteborgs universitet/Inst. för pedagogik och specialpedagogik

Johansson, Olof, professor, Umeå universitet/Statsvetenskapliga inst.

Lidgard, Anne, Ph.D., Vinnova

Lind, Patrik, ekon.mag., Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Mellander, Erik, fil.dr., Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Myrberg, Mats, professor, Stockholms universitet/Specialpedagogiska inst.

Nihlfors, Elisabet, professor, Uppsala universitet/Inst. för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Schwaag Serger, Sylvia, adjungerad professor, Lunds universitet/Nationalekonomiska inst. och Vinnova

Sörlin, Sverker, professor, Kungliga Tekniska högskolan/Inst. för filosofi och teknikhistoria

Vlachos, Jonas, professor, Stockholms universitet/Nationalekonomiska inst.


Planering av byggande och infrastruktur – ett helhetsgrepp

Lind, Hans, professor, Kungliga Tekniska högskolan/Inst. för fastigheter och byggande


Vårdens och äldreomsorgens organisering och finansiering

Johansson, Naimi, hälsoekonom vid Universitetssjukvårdens forskningscentrum i Region Örebro län

Svensson, Mikael, professor i tillämpad hälsoekonomi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet


Författare till SNS Analys

Andersson, Henrik, fil.dr i nationalekonomi och forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Autor, David, Professor, Massachusetts Institute of Technology/Department of Economics

Berlin, Martin, fil.dr., Stockholms universitet/Institutet för social forskning

Björkman Nyqvist, Martina, fil.dr., Handelshögskolan i Stockholm/Nationalekonomiska inst.

Boshini, Anne, docent, Stockholms universitet/Institutet för social forskning

Engdahl, Mattias, forskare, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Ericsson, Sanna, doktor i nationalekonomi, Ekonomihögskolan i Lund

Erlingsson, Gissur, docent, Linköpings universitet/Centrum för kommunstrategiska studier

Folke, Olle, docent, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga inst.

Freddi, Eleonora, PhD, Tilburg University/Department of Economics, och affilierad till CentER

Gentzkow, Matthew, professor, Stanforduniversitetet/Inst. för nationalekonomi

Glaeser, Edward, Professor, Harvard University/Department of Economics

Gunnarsson, Kristin, doktorand, Uppsala universitet/Inst. för nationalekonomi

Holm, Jerker, professor i nationalekonomi, Lunds universitet

Karlsson, Mattias, professor i nationalekonomi, University of Duisburg-Essen

Kriström, Bengt, professor, Sveriges lantbruksuniversitet/Inst. för skogsekonomi

Krusell, Per, professor, Stockholms universitet/Institutet för internationell ekonomi

Liang, Che-Yuan, universitetslektor i nationalekonomi, Uppsala universitet

Lundberg, Erik, docent i statsvetenskap, Högskolan Dalarna

Löfgren, Åsa, docent i nationalekonomi, Göteborgs universitet

Martinsson, Gustav, docent, Kungliga Tekniska högskolan/Nationalekonomi, och gästprofessor på Swedish House of Finance

Müller, Dagmar, fil.dr, Institutet för Näringslivsforskning

Nilsson, Therese, docent i nationalekonomi, Lunds universitet och Institutet för näringslivsforskning

Nordblom, Katarina, professor i nationalekonomi, Göteborgs universitet

Nybom, Martin, docent, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Olofsdotter Stensöta, Helena, docent, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga inst.

Persson, Torsten, professor, Stockholms universitet/Institutet för internationell ekonomi

Pronin, Kira, doktorand i statsvetenskap, University of Pittsburgh

Rickne, Johanna, docent, Stockholms universitet/Inst. för social forskning

Roine, Jesper, docent, Handelshögskolan i Stockholm/Stockholm Institute of Transition Economics

Seim, David, docent i nationalekonomi, Stockholms universitet

Sjögren, Anna, docent, Inst. för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Strömberg, David, professor, Stockholms universitet/Nationalekonomiska inst.

Svensson, Jakob, fil.dr., Stockholms universitet/Institutet för Internationell Ekonomi

Österling, Anders, fil.dr., Stockholms universitet/Nationalekonomiska inst.