SNS Forskarnätverk

SNS uppdrag att genom förmedling av forskning och fakta bidra med lösningar på centrala samhällsproblem utförs genom att engagera framstående svenska och internationella forskare.

Under de senaste fem åren har totalt 185 associerade forskare författat och bidragit till SNS forskningsrapporter. De kommer från sammanlagt 16 internationella och 17 svenska universitet och högskolor.

Internationella universitet: Harvard University, London School of Economics and Political Science, Stanford University, Massachusetts Institute of Technology, Universitat Pompeu Fabra, Aarhus Universitet, Tilburg University, European University Institute, Maastricht University, Manchester Business School, Norges Handelshøyskole, Colombia University, Universitetet i Bergen, Imperial College Business School, and Københavns Universitet.

Svenska universitet: Stockholms universitet, Uppsala universitet, Karolinska institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Handelshögskolan i Stockholm, Lunds universitet, Linköpings universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Malmö universitet, Mittuniversitetet, Jönköpings universitet, Umeå universitet, Örebro universitet, Högskolan i Borås, Högskolan Väst, Linnéuniversitetet och Göteborgs universitet.

Nedan följer en lista över de 185 associerade forskarna, indelade efter forskningsprojekt.

Framtidens kompetensförsörjning

Adermon, Adrian, postdoktor, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Asplund, Kajsa, doktorand, Handelshögskolan i Stockholm/Inst. för företagande och ledning

Bergström, Ola, professor, Handelshögskolan, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska inst.

Björk, Lisa, PhD, Västra Götalandsregionen/Institutet för stressmedicin

Bolander, Pernilla, docent, Handelshögskolan i Stockholm/Inst. för företagande och ledning

Corin, Linda, PhD, Västra Götalandsregionen/Institutet för stressmedicin

Diedrich, Andreas, docent, Göteborgs universitet/Gothenburg Research Institute

Enflo, Kerstin, docent, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska inst.

Foged, Mette, PhD, University of Copenhagen/Department of Economics

Forslund, Anders, professor, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst. och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Graetz, Georg, forskare, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Gustavsson, Magnus, docent, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Haelermans, Carla, Ph.D., Maastricht University/Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER)

Heyman, Fredrik, docent, Institutet för Näringslivsforskning

Johnsen, Julian V., postdoktor, Universitetet i Bergen/Department of Economics

Løken, Katrine V., professor, Universitetet i Bergen/Department of Economics

Mauléon, Christina, universitetslektor, Högskolan i Borås

Michaels, Guy, Associate Professor, London School of Economics and Political Science/Department of Economics

Sjöholm, Fredrik, professor, Lunds universitet/Nationalekonomiska inst. och Institutet för näringslivsforskning

Stenberg, Anders, docent, Stockholms universitet/Inst. för social forskning

Walter, Lars, docent, Handelshögskolan, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska inst.

Investeringar i likvärdiga livschanser

Autor, David, Professor, Massachussetts Institut of Technology/Department of Economics

Esping-Andersen, Gøsta, professor, Pompeu-Fabra University/Department of Political and Social Sciences

Hultkrantz, Lars, professor, Örebro universitet/Handelshögskolan

Mattsson, Titti, professor, Lunds universitet/Juridiska inst.

Mörk, Eva, professor, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Nilsson, Peter, forskare, Stockholms universitet/Inst. för internationell ekonomi

Sjögren, Anna, docent, Inst. för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Svaleryd, Helena, docent, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Vinnerljung, Bo, professor, Stockholms universitet/Inst. för socialt arbete

Nya utmaningar för pensionssystemet

Carlsson, Fredrik, professor, Göteborgs universitet/Nationalekonomiska inst.

Elinder, Mikael, docent, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Hagen, Johannes, doktorand, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Malmberg, Hannes, doktorand, Stockholms universitet/Inst. för internationell ekonomi

Nilsson, Peter, jur.dr, Lunds universitet och LRF Konsult

Palmer, Edward, professor, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Zhao De Gosson De Varennes, Yuwei, doktorand, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Lärdomar om integration

Daunfeldt, Sven-Olof, professor, HUI Research

Grönqvist, Hans, docent, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst. och IFAU

Niknami, Susan, fil.dr., Stockholms universitet/Inst. för social forskning

Ruist, Joakim, fil.dr, Göteborgs universitet/Inst. För nationalekonomi och statistik

Fergin Wennberg, Elina, doktorand, HUI Research och Örebro universitet

Seerar Westerberg, Hans, doktorand, HUI Research och Örebro universitet

SNS Välfärdsråd. Trygghetssystemet och arbetslinjen bland de äldre

Laun, Lisa, fil.dr., Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Johansson, Per, professor, Uppsala universitet/Statistiska inst. och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Palme, Mårten, professor, Stockholms universitet/Nationalekonomiska inst.

Stensöta Olofsdotter, Helena, docent, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga inst.

SNS Demokratirapport 2017:
Den parlamentariska demokratins tillstånd i Sverige

Bäck, Hanna, professor, Lunds universitet/Statsvetenskapliga inst.

Dahlström, Carl, professor, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga inst.

Lindvall, Johannes, professor, Lunds universitet/Statsvetenskapliga inst.

Naurin, Elin, docent. Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga inst.

Teorell, Jan, professor, Lunds universitet/Statsvetenskapliga inst.

SNS Konjunkturråd 2018

Bastani, Spencer, docent, Linnéuniversitetet/ Inst. för nationalekonomi och statistik

Hansson, Åsa, universitetslektor /Nationalekonomiska inst.

Waldenström, Daniel, professor Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst. och Institutet för Näringslivsforskning

SNS Konjunkturråd 2017

Eriksson, Stefan, docent, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Hensvik, Lena, fil.dr., Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Nordström Skans, Oskar, professor, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

SNS Konjunkturråd 2016

Börjesson, Maria, docent, Kungliga Tekniska högskolan/Centrum för transportstudier

Flam, Harry, professor emeritus, Stockholms universitet/Institutet för internationell ekonomi

Mörth, Ulrika, professor, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga inst.

Nilsson, Jan-Eric, professor, Statens väg- och trafikforskningsinstitut

SNS Konjunkturråd 2015

Becker, Bo, professor, Handelshögskolan i Stockholm/Inst. för finansiell ekonomi

Becker, Torbjörn, föreståndare, Handelshögskolan i Stockholm/Stockholm Institute of Transition Economics

Bos, Marieke, forskare, Stockholms universitet/Inst. för social forskning

Englund, Peter, professor, Handelshögskolan i Stockholm/Inst. för finansiell ekonomi

Wissén, Pehr, adj. professor, Handelshögskolan i Stockholm/Inst. för finansiell ekonomi

SNS Konjunkturråd 2014

Andersen, Torben M., professor, Aarhus Universitet/Department of Economics

Roine, Jesper, docent, Handelshögskolan i Stockholm/Stockholm Institute of Transition Economics

Sundén, Annika, docent, Arbetsförmedlingen

SNS Konjunkturråd 2013

Flood, Lennart, professor, Göteborgs universitet/Nationalekonomiska inst.

Nordblom, Katarina, docent, Göteborgs universitet/Nationalekonomiska inst.

Waldenström, Daniel, professor, Institutet för Näringslivsforskning

Aronsson, Thomas, professor, Umeå universitet/Nationalekonomiska inst.

Blomquist, Sören, professor, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Flyget och näringslivsstrukturen

Ferguson, Shon, fil.dr., Institutet för Näringslivsforskning

Forslid, Rikard, professor, Stockholms universitet/Nationalekonomiska inst.

Från välfärdsstat till välfärdssamhälle

Angelis, Jannis, docent, Kungliga Tekniska högskolan/Inst. för Industriell ekonomi och organisation och Institutet för Näringslivsforskning

Dahlberg, Matz, professor, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Elinder, Mikael, docent, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Hagbjer, Eva, doktorand, Handelshögskolan i Stockholm/Inst. för redovisning och finansiering

Häger Glenngård, Anna, ekon.dr., Lunds universitet/Företagsekonomiska inst.

Isaksson, David, doktorand, Uppsala universitet/Inst. för folkhälso- och vårdvetenskap

Jordahl, Henrik, docent, Institutet för Näringslivsforskning och Uppsala universitet

Lindbom, Anders, professor, Uppsala universitet/Inst. för bostads- och urbanforskning

Lindgren, Peter, med.dr., IVBAR och Karolinska Institutet/Inst. för lärande, informatik, management och etik

Lundqvist, Heléne, fil.dr., Stockholms universitet/Nationalekonomiska inst.

Propper, Carol, professor, Imperial College Business School/Organisation & Management Group

Rejler, Martin, med.dr., Jönköping Academy for Improvement in Health and Welfare

Sahlgren, Gabriel Heller, doktorand, London School of Economics and Political Science

Winblad Spångberg, Ulrika, docent, Uppsala universitet/Inst. för folkhälso- och vårdvetenskap

Öhrvall, Richard, doktorand, Institutet för Näringslivsforskning och Statistiska centralbyrån

SNS Utbildningskommission

Benner, Mats, professor, Lunds universitet/Företagsekonomiska inst.

Bienenstock, Arthur, Professor, Stanford University/Department of Applied Physics

Cliffordson, Christina, professor, Högskolan Väst/Inst. för omvårdnad, hälsa och kultur

Erickson, Gudrun, docent, Göteborgs universitet/Inst. för pedagogik och specialpedagogik

Gustafsson, Jan-Eric, professor, Göteborgs universitet/Inst. för pedagogik och specialpedagogik

Johansson, Olof, professor, Umeå universitet/Statsvetenskapliga inst.

Lidgard, Anne, Ph.D., Vinnova

Lind, Patrik, ekon.mag., Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Mellander, Erik, fil.dr., Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Myrberg, Mats, professor, Stockholms universitet/Specialpedagogiska inst.

Nihlfors, Elisabet, professor, Uppsala universitet/Inst. för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Schwaag Serger, Sylvia, adjungerad professor, Lunds universitet/Nationalekonomiska inst. och Vinnova

Sörlin, Sverker, professor, Kungliga Tekniska högskolan/Inst. för filosofi och teknikhistoria

Vlachos, Jonas, professor, Stockholms universitet/Nationalekonomiska inst.

Planering av byggande och infrastruktur – ett helhetsgrepp

Cars, Göran, professor, Kungliga Tekniska högskolan/Inst. för samhällsplanering och miljö

Kalbro, Thomas, professor, Kungliga Tekniska högskolan/Inst. för fastigheter och byggande

Lind, Hans, professor, Kungliga Tekniska högskolan/Inst. för fastigheter och byggande

Värdet av nya läkemedel

Andersen, Morten, gästprofessor, Karolinska Institutet/Inst. för medicin

Anveden Berglind, Ingegärd, forskningssamordnare, Karolinska Institutet/Inst. för medicin

Björkholm, Magnus, professor, Karolinska Institutet/Inst. för medicin

Brommels, Mats, professor, Karolinska Institutet/Inst. för lärande, informatik, management och etik

Carlsson, Per, professor, Linköpings universitet/Inst. för medicin och hälsa

Citarella, Anna, med.dr., Karolinska Institutet/Inst. för medicin

Dickman, Paul, professor, Kungliga Tekniska högskolan/Inst. för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Gerdtham, Ulf-G, professor, Lunds universitet/Nationalekonomiska inst.

Granström, Emma, forskningsassistent, Karolinska Institutet/Inst. för lärande, informatik, management och etik

Gyllensten, Hanna, postdoktor, Karolinska Institutet/Inst. för klinisk neurovetenskap

Hansson, Johan, fil.dr., Karolinska Institutet/Inst. för lärande, informatik, management och etik

Höglund, Martin, med.dr., Uppsala universitet/Inst. för medicinska vetenskaper

Johansen, Pierre, ekon.mag., Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi

Jönsson, Bengt, professor, Handelshögskolan i Stockholm/Nationalekonomiska inst.

Kieler, Helle, centrumchef och docent, Karolinska Institutet/Inst. för medicin

Lanne, Gustav, forskningsassistent, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi

Lichtenberg, Frank, Professor, Columbia University/Graduate School of Business

Linder, Marie, med.dr., Karolinska Institutet/Inst. för medicin

Lundqvist, Adam, ekon.mag., Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi

Neovius, Martin, docent, Karolinska Institutet/Inst. för medicin

Norlenius Ohm, Ann-Charlotte, doktorand, Karolinska Institutet/Inst. för medicin

Persson, Ulf, professor, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi

Pettersson, Billie, fil.dr., MSD

Ramsberg, Joakim, fil.dr., Karolinska Institutet/Inst. för lärande, informatik, management och etik

Steen Carlsson, Katarina, fil.dr., Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi

Stenke Leif, docent, Karolinska Institutet/Inst. för onkologi-patologi

Tinghög, Gustav, postdoktor, Linköpings universitet/Inst. för medicin och hälsa

Wettermark, Björn, docent, Karolinska Institutet/Inst. för medicin

Wilking, Nils, docent, Skånes Universitetssjukhus/Skånes onkologiska klinik

Wåhlin, Emma, forskningsassistent, Karolinska Institutet/Inst. för lärande, informatik, management och etik

Klimat och näringsliv

Carlén, Björn, fil.dr., Konjunkturinstitutet

Lundgren, Tommy, gästprofessor, Umeå universitet/Handelshögskolan

Stage, Jesper, professor, Mittuniversitetet/Inst. för ekonomi, teknik och samhälle

Tangerås, Thomas, docent, Institutet för Näringslivsforskning

SNS Corporate Governance Roundtable

Strömberg, Per, professor, Handelshögskolan i Stocholm/ Inst. för finansiell ekonomi

Revisionens roll i den framtida bolagsstyrningen

Catasús, Bino, professor, Stockholms universitet/Företagsekonomiska inst.

Hellman, Niclas, t.f. professor, Handelshögskolan i Stockholm/Inst. för redovisning och finansiering

Humphrey, Christopher, Professor, Manchester Business School/Accounting and Finance

Författare till SNS Analys

Bengtsson, Niklas, biträdande universitetslektor, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.
Besley, Tim, Professor, London School of Economics and Political Science/Department of Economics
Bloom, Nicholas, Professor, Stanford University/Department of Economics
Calmfors, Lars, professor, Stockholms universitet/Inst. för internationell ekonomi
Christner, Carl Henning, gästlärare, Handelshögskolan i Stockholm/Inst. för redovisning och finansiering
Erlingsson, Gissur, docent, Linköpings universitet/Centrum för kommunstrategiska studier
Folke, Olle, docent, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga inst.
Freddi, Eleonora, PhD, Tilburg University/Department of Economics, och affilierad till CentER
Gentzkow, Matthew, professor, Stanforduniversitetet/Inst. för nationalekonomi
Grafström, Maria, docent, Stockholms universitet/Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE)
Hassler, John, professor, Stockholms universitet/Institutet för internationell ekonomi
Hoekman, Bernard, Professor, European University Institute/Global Governance Programme
Kriström, Bengt, professor, Sveriges lantbruksuniversitet/Inst. för skogsekonomi
Krusell, Per, professor, Stockholms universitet/Institutet för internationell ekonomi
Lemos, Renata, Research Associate, London School of Economics and Political Science/Centre for Economic Performance
Lundberg, Sofia, docent, Umeå universitet/Handelshögskolan
Lundgren, Tommy, gästprofessor, Umeå universitet/Handelshögskolan

Marklund, Per-Olov, fil.dr., Umeå universitet/Centrum för regionalvetenskap
Martinsson, Gustav, docent, Kungliga Tekniska högskolan/Nationalekonomi, och gästprofessor på Swedish House of Finance
Olofsdotter Stensöta, Helena, docent, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga inst.
Olofsson, Jonas, professor, Malmö universitet/Inst. för hälso- och välfärdsstudier
Persson, Torsten, professor, Stockholms universitet/Institutet för internationell ekonomi
Rickne, Johanna, docent, Stockholms universitet/Inst. för social forskning
Sadun, Raffaella, Associate Professor, Harvard Business School/Strategy Unit
Svernlöv, Carl, adjungerad professor, Uppsala universitet/Juridiska inst.
Syssner, Josefina, fil.dr., Linköpings universitet/Centrum för kommunstrategiska studier (CKS)
Thorburn, Karin, Professor, Norwegian School of Economics/Department of Finance
Thorsell, Håkan, assisterande professor, Handelshögskolan i Stockholm/Inst. för redovisning och finansiering
Van Reenen, John, Professor, London School of Economics and Political Science/Department of Economics
Wadensjö, Eskil, professor, Stockholms universitet/Institutet för social forskning
Windell, Karolina, docent, Stockholms universitet/Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE)
Ödalen, Jörgen, fil.dr., Linköpings universitet/Inst. för ekonomisk och industriell utveckling