SNS uppdrag att genom förmedling av forskning och fakta bidra med lösningar på centrala samhällsproblem utförs genom att engagera framstående svenska och internationella forskare.

Under de senaste fem åren har totalt 153 associerade forskare författat och bidragit till SNS forskningsrapporter. De kommer från sammanlagt 18 internationella och 25 svenska universitet och högskolor.

internationella universitet

Harvard University, Imperial College Business School, London School of Economics and Political Science, Ludwig-Maximilians-Universität, Maastricht University, Massachusetts Institute of Technology, Monash Business School, Northwestern University, Pompeu-Fabra University, Stanford University, Statistics Norway, Tilburg University, Universitetet i Bergen, University of California, University of Copenhagen, University of Duisburg-Essen, University of Florida, University of Pittsburgh.

svenska universitet

Beijerinstitutet, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Högskolan Dalarna, Högskolan i Borås, Högskolan Väst, Insitutet för näringslivsforskning (IFN), Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), IVL Svenska Miljöinstitutet, Jönköping universitet, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Statens väg- och trafikforskningsinstitut, Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Umeå universitet, Uppsala universitet, Vinnova, Västra Götalandsregionen, Örebro universitet.

Nedan följer en lista över de 153 associerade forskarna, indelade efter forskningsprojekt.


Skatter i en globaliserad värld

Dahlberg, Mattias, professor i finansrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet

Escobar-Jansson, Sebastian, forskare i nationalekonomi vid Ludwig-Maximilians-Universität, München

Seim, David, docent i nationalekonomi, Stockholms universitet


Vård och omsorg i det 21:a århundradet

Bergenfelz, Anders, professor i kirurgi och överläkare, Lunds universitet

Essén, Anna, docent i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm

Felländer-Tsai, Li, professor i ortopedi och överläkare, Karolinska Institutet

Lindgren, Peter, vd, Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) och professor i hälsoekonomi, Karolinska Institutet

Östman Wernerson, Annika, professor i njur- och transplantationsvetenskap och överläkare, Karolinska Institutet


Samhällsbyggnad

Börjesson, Maria, professor i transportekonomi vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

Glaeser, Edward, professor i nationalekonomi vid Harvard University

Kopsch, Fredrik, universitetslektor i fastighetsekonomi vid Lunds universitet


Lärdomar om integration

Andersson, Henrik, fil.dr i nationalekonomi och forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Drange, Nina, fil.dr., Statistics Norway

Kilström, Matilda, fil.dr i nationalekonomi och seniorekonom på Swedbank Makroanalys

Olme, Elisabeth, doktorand, Stockholms universitet/Nationalekonomiska inst.

Rickne, Johanna, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet

Ruist, Joakim, fil.dr, Göteborgs universitet/Inst. För nationalekonomi och statistik


Nya utmaningar för pensionssystemet

Carlsson, Fredrik, professor, Göteborgs universitet/Nationalekonomiska inst.

Elinder, Mikael, docent, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Hagen, Johannes, doktorand, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Malmberg, Hannes, doktorand, Stockholms universitet/Inst. för internationell ekonomi

Nilsson, Peter, jur.dr, Lunds universitet och LRF Konsult

Palmer, Edward, professor, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Zhao De Gosson De Varennes, Yuwei, doktorand, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.


SNS Välfärdsråd. Trygghetssystemet och arbetslinjen bland de äldre

Laun, Lisa, fil.dr., Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Johansson, Per, professor, Uppsala universitet/Statistiska inst. och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Palme, Mårten, professor, Stockholms universitet/Nationalekonomiska inst.

Stensöta Olofsdotter, Helena, docent, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga inst.


Framtidens kompetensförsörjning

Adermon, Adrian, postdoktor, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Asplund, Kajsa, doktorand, Handelshögskolan i Stockholm/Inst. för företagande och ledning

Bergström, Ola, professor, Handelshögskolan, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska inst.

Björk, Lisa, PhD, Västra Götalandsregionen/Institutet för stressmedicin

Bolander, Pernilla, docent, Handelshögskolan i Stockholm/Inst. för företagande och ledning

Corin, Linda, PhD, Västra Götalandsregionen/Institutet för stressmedicin

Diedrich, Andreas, docent, Göteborgs universitet/Gothenburg Research Institute

Enflo, Kerstin, docent, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska inst.

Foged, Mette, PhD, University of Copenhagen/Department of Economics

Forslund, Anders, professor, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst. och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Graetz, Georg, forskare, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Gustavsson, Magnus, docent, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Haelermans, Carla, Ph.D., Maastricht University/Top Institute for Evidence Based Education Research (TIER)

Heyman, Fredrik, docent, Institutet för Näringslivsforskning

Johnsen, Julian V., postdoktor, Universitetet i Bergen/Department of Economics

Løken, Katrine V., professor, Universitetet i Bergen/Department of Economics

Mauléon, Christina, universitetslektor, Högskolan i Borås

Michaels, Guy, Associate Professor, London School of Economics and Political Science/Department of Economics

Sjöholm, Fredrik, professor, Lunds universitet/Nationalekonomiska inst. och Institutet för näringslivsforskning

Stenberg, Anders, docent, Stockholms universitet/Inst. för social forskning

Walter, Lars, docent, Handelshögskolan, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska inst.


Investeringar i likvärdiga livschanser

Autor, David, Professor, Massachusetts Institute of Technology/Department of Economics

Esping-Andersen, Gøsta, professor, Pompeu-Fabra University/Department of Political and Social Sciences

Hultkrantz, Lars, professor, Örebro universitet/Handelshögskolan

Mattsson, Titti, professor, Lunds universitet/Juridiska inst.

Mörk, Eva, professor, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Nilsson, Peter, forskare, Stockholms universitet/Inst. för internationell ekonomi

Sjögren, Anna, docent, Inst. för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Svaleryd, Helena, docent, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Vinnerljung, Bo, professor, Stockholms universitet/Inst. för socialt arbete


SNS Demokratirapport 2017:
Den parlamentariska demokratins tillstånd i Sverige

Bäck, Hanna, professor, Lunds universitet/Statsvetenskapliga inst.

Dahlström, Carl, professor, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga inst.

Lindvall, Johannes, professor, Lunds universitet/Statsvetenskapliga inst.

Naurin, Elin, docent. Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga inst.

Teorell, Jan, professor, Lunds universitet/Statsvetenskapliga inst.


SNS Konjunkturråd 2019

Erlingsson, Gissur, docent, Linköpings universitet/Centrum för kommunstrategiska studier

Mörk, Eva, professor, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Persson, Lovisa, fil.dr., Institutet för Näringslivsforskning

Rattsø, Jørn, professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NTNU/Department of Economics


SNS Konjunkturråd 2018

Bastani, Spencer, docent, Linnéuniversitetet/ Inst. för nationalekonomi och statistik

Hansson, Åsa, universitetslektor /Nationalekonomiska inst.

Waldenström, Daniel, professor Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst. och Institutet för Näringslivsforskning


SNS Konjunkturråd 2017

Eriksson, Stefan, docent, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Hensvik, Lena, fil.dr., Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Nordström Skans, Oskar, professor, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.


SNS Konjunkturråd 2016

Börjesson, Maria, docent, Kungliga Tekniska högskolan/Centrum för transportstudier

Flam, Harry, professor emeritus, Stockholms universitet/Institutet för internationell ekonomi

Mörth, Ulrika, professor, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga inst.

Nilsson, Jan-Eric, professor, Statens väg- och trafikforskningsinstitut


SNS Konjunkturråd 2015

Becker, Bo, professor, Handelshögskolan i Stockholm/Inst. för finansiell ekonomi

Becker, Torbjörn, föreståndare, Handelshögskolan i Stockholm/Stockholm Institute of Transition Economics

Bos, Marieke, forskare, Stockholms universitet/Inst. för social forskning

Englund, Peter, professor, Handelshögskolan i Stockholm/Inst. för finansiell ekonomi

Wissén, Pehr, adj. professor, Handelshögskolan i Stockholm/Inst. för finansiell ekonomi


SNS Konjunkturråd 2014

Andersen, Torben M., professor, Aarhus Universitet/Department of Economics

Roine, Jesper, docent, Handelshögskolan i Stockholm/Stockholm Institute of Transition Economics

Sundén, Annika, docent, Arbetsförmedlingen


Flyget och näringslivsstrukturen

Ferguson, Shon, fil.dr., Institutet för Näringslivsforskning

Forslid, Rikard, professor, Stockholms universitet/Nationalekonomiska inst.


Från välfärdsstat till välfärdssamhälle

Angelis, Jannis, docent, Kungliga Tekniska högskolan/Inst. för Industriell ekonomi och organisation och Institutet för Näringslivsforskning

Dahlberg, Matz, professor, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Elinder, Mikael, docent, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Hagbjer, Eva, doktorand, Handelshögskolan i Stockholm/Inst. för redovisning och finansiering

Häger Glenngård, Anna, ekon.dr., Lunds universitet/Företagsekonomiska inst.

Isaksson, David, doktorand, Uppsala universitet/Inst. för folkhälso- och vårdvetenskap

Jordahl, Henrik, docent, Institutet för Näringslivsforskning och Uppsala universitet

Lindbom, Anders, professor, Uppsala universitet/Inst. för bostads- och urbanforskning

Lindgren, Peter, med.dr., IVBAR och Karolinska Institutet/Inst. för lärande, informatik, management och etik

Lundqvist, Heléne, fil.dr., Stockholms universitet/Nationalekonomiska inst.

Propper, Carol, professor, Imperial College Business School/Organisation & Management Group

Rejler, Martin, med.dr., Jönköping Academy for Improvement in Health and Welfare

Sahlgren, Gabriel Heller, doktorand, London School of Economics and Political Science

Winblad Spångberg, Ulrika, docent, Uppsala universitet/Inst. för folkhälso- och vårdvetenskap

Öhrvall, Richard, doktorand, Institutet för Näringslivsforskning och Statistiska centralbyrån


SNS Utbildningskommission

Benner, Mats, professor, Lunds universitet/Företagsekonomiska inst.

Bienenstock, Arthur, Professor, Stanford University/Department of Applied Physics

Cliffordson, Christina, professor, Högskolan Väst/Inst. för omvårdnad, hälsa och kultur

Erickson, Gudrun, docent, Göteborgs universitet/Inst. för pedagogik och specialpedagogik

Gustafsson, Jan-Eric, professor, Göteborgs universitet/Inst. för pedagogik och specialpedagogik

Johansson, Olof, professor, Umeå universitet/Statsvetenskapliga inst.

Lidgard, Anne, Ph.D., Vinnova

Lind, Patrik, ekon.mag., Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Mellander, Erik, fil.dr., Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Myrberg, Mats, professor, Stockholms universitet/Specialpedagogiska inst.

Nihlfors, Elisabet, professor, Uppsala universitet/Inst. för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Schwaag Serger, Sylvia, adjungerad professor, Lunds universitet/Nationalekonomiska inst. och Vinnova

Sörlin, Sverker, professor, Kungliga Tekniska högskolan/Inst. för filosofi och teknikhistoria

Vlachos, Jonas, professor, Stockholms universitet/Nationalekonomiska inst.


Planering av byggande och infrastruktur – ett helhetsgrepp

Lind, Hans, professor, Kungliga Tekniska högskolan/Inst. för fastigheter och byggande


Värdet av nya läkemedel

Jönsson, Bengt, professor, Handelshögskolan i Stockholm/Nationalekonomiska inst.

Steen Carlsson, Katarina, fil.dr., Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi


SNS Corporate Governance Roundtable

Strömberg, Per, professor, Handelshögskolan i Stocholm/ Inst. för finansiell ekonomi


Författare till SNS Analys

Andersson, Henrik, fil.dr i nationalekonomi och forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Autor, David, Professor, Massachusetts Institute of Technology/Department of Economics

Bengtsson, Niklas, biträdande universitetslektor, Uppsala universitet/Nationalekonomiska inst.

Berlin, Martin, fil.dr., Stockholms universitet/Institutet för social forskning

Besley, Tim, Professor, London School of Economics and Political Science/Department of Economics

Björkman Nyqvist, Martina, fil.dr., Handelshögskolan i Stockholm/Nationalekonomiska inst.

Bloom, Nicholas, Professor, Stanford University/Department of Economics

Boshini, Anne, docent, Stockholms universitet/Institutet för social forskning

Erlingsson, Gissur, docent, Linköpings universitet/Centrum för kommunstrategiska studier

Folke, Olle, docent, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga inst.

Freddi, Eleonora, PhD, Tilburg University/Department of Economics, och affilierad till CentER

Gentzkow, Matthew, professor, Stanforduniversitetet/Inst. för nationalekonomi

Glaeser, Edward, Professor, Harvard University/Department of Economics

Grafström, Maria, docent, Stockholms universitet/Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE)

Gunnarsson, Kristin, doktorand, Uppsala universitet/Inst. för nationalekonomi

Hoekman, Bernard, Professor, European University Institute/Global Governance Programme

Holm, Jerker, professor i nationalekonomi, Lunds universitet

Karlsson, Mattias, professor i nationalekonomi, University of Duisburg-Essen

Kriström, Bengt, professor, Sveriges lantbruksuniversitet/Inst. för skogsekonomi

Krusell, Per, professor, Stockholms universitet/Institutet för internationell ekonomi

Lemos, Renata, Research Associate, London School of Economics and Political Science/Centre for Economic Performance

Lundberg, Erik, docent i statsvetenskap, Högskolan Dalarna

Lundberg, Sofia, docent, Umeå universitet/Handelshögskolan

Lundgren, Tommy, gästprofessor, Umeå universitet/Handelshögskolan

Marklund, Per-Olov, fil.dr., Umeå universitet/Centrum för regionalvetenskap

Martinsson, Gustav, docent, Kungliga Tekniska högskolan/Nationalekonomi, och gästprofessor på Swedish House of Finance

Nilsson, Therese, docent i nationalekonomi, Lunds universitet och Institutet för näringslivsforskning

Olofsdotter Stensöta, Helena, docent, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga inst.

Olofsson, Jonas, professor, Malmö högskola/Inst. för hälso- och välfärdsstudier

Persson, Torsten, professor, Stockholms universitet/Institutet för internationell ekonomi

Pronin, Kira, doktorand i statsvetenskap, University of Pittsburgh

Rickne, Johanna, docent, Stockholms universitet/Inst. för social forskning

Roine, Jesper, docent, Handelshögskolan i Stockholm/Stockholm Institute of Transition Economics

Sadun, Raffaella, Associate Professor, Harvard Business School/Strategy Unit

Seim, David, docent i nationalekonomi, Stockholms universitet

Sjögren, Anna, docent, Inst. för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Strömberg, David, professor, Stockholms universitet/Nationalekonomiska inst.

Svensson, Jakob, fil.dr., Stockholms universitet/Institutet för Internationell Ekonomi

Svernlöv, Carl, adjungerad professor, Uppsala universitet/Juridiska inst.

Syssner, Josefina, fil.dr., Linköpings universitet/Centrum för kommunstrategiska studier (CKS)

Van Reenen, John, Professor, London School of Economics and Political Science/Department of Economics

Wadensjö, Eskil, professor, Stockholms universitet/Institutet för social forskning

Windell, Karolina, docent, Stockholms universitet/Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE)

Ödalen, Jörgen, fil.dr., Linköpings universitet/Inst. för ekonomisk och industriell utveckling

Österling, Anders, fil.dr., Stockholms universitet/Nationalekonomiska inst.