Samhällsbyggnad och hållbarhet

Att skapa ett samhälle som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart är en av vår tids största utmaningar. Målet med SNS seminarieserie Samhällsbyggnad och hållbarhet är att bidra till ökad kunskap om hur vi kan hantera denna utmaning på bästa sätt.

Genom seminarieserien skapas en mötesplats där representanter från akademin, näringslivet, den offentliga förvaltningen och andra viktiga samhällsaktörer kan utbyta kunskap, idéer och erfarenheter om centrala samhällsbyggnads- och hållbarhetsfrågor. Vi presenterar svenska och internationella forskningsstudier, uppmärksammar relevanta utredningar och rapporter samt lyfter särskilt intressanta specifika sakfrågor som kan bidra till ökad kunskap.

Aktuella teman är bland annat transportinfrastruktur, energiförsörjning, bostäder och teknisk utveckling. Exempelvis kommer följande frågeställningar att belysas:

  • Hur kan målkonflikter mellan ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet hanteras?
  • Vilka konflikter respektive möjligheter till samverkan inom hållbarhetsarbetet finns mellan stat, regioner och kommuner?
  • Vilken roll kan näringslivet spela i hållbarhetsarbetet?
  • Hur kan klimatavtrycket från transportsektorn minskas?

Seminarieserien Samhällsbyggnad och hållbarhet kommer att pågå i två år, 2019–2020, och finansieras med stöd från forskningsrådet Formas.

Om du har frågor kring Samhällsbyggnad och hållbarhet, kontakta Gustav Peldán Carlsson, gustav.peldan@sns.se, projektledare för seminarieserien.