Vad avgör Europas och Sveriges framtida konkurrenskraft? Vilken roll spelar teknologiutveckling, kompetensförsörjning och regleringar? Vad kan näringsliv, politik och andra aktörer göra för att skapa en miljö för tillväxt och välstånd?

Låg produktivitet och svag ekonomisk tillväxt utmärker sedan en längre tid många  utvecklade ekonomier. Arbetet för att komma till rätta med dessa problem försvåras av en rad faktorer: brister i leveranskedjor efter pandemin, ökade geopolitiska spänningar till följd av Rysslands invasion av Ukraina, tilltagande skepsis mot Kina, ökande protektionism och trängande behov av klimatomställning. Utvecklingen är hotfull, men leder samtidigt till krisinsikt, vilket kan stimulera handlingskraft och innovation.

Vid årets Tylösandskonferens diskuterar vi förutsättningarna för konkurrenskraft och tillväxt tillsammans med ledande forskare, företagsledare och experter.

Medverkande

Daron Acemoğlu

Daron Acemoğlu is Institute Professor at MIT at the Massachusetts Institute of Technology, MIT. He is the author of New York Times bestseller Why Nations Fail: Power, Prosperity, and Poverty (joint with James A. Robinson) and The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty (with James A. Robinson).  His forthcoming book, Power and Progress. Our Thousand-Year Struggle Over Technology and Prosperity, scheduled to be published.

His academic work covers a wide range of areas, including political economy, economic development, economic growth, technological change, inequality, labor economics and economics of networks.

He is also an elected fellow of the National Academy of Sciences, American Philosophical Society, the British Academy of Sciences, the Turkish Academy of Sciences, the American Academy of Arts and Sciences, the Econometric Society, the European Economic Association, and the Society of Labor Economists. He is also a member of the Group of Thirty.

John Hassler

John Hassler is Professor of Economics at IIES, Institute for International Economic Studies, at Stockholm University. He is also Member of the Economic Sciences Prize Committee, the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences and the Royal Swedish Academy of Sciences.

Karolina Ekholm

Karolina Ekholm is the Director General of the Swedish National Debt Office. She is professor at the Department of Economics, Stockholm University, since 2010 and has previously served as Deputy Governor of the Riksbank and State Secretary at the Ministry of Finance with responsibility for economic analysis and international economic cooperation.

Ulf Kristersson

Ulf Kristersson, Prime Minister of Sweden.

Jacob Wallenberg

Jacob Wallenberg is Chairman of Investor, President and Chairman of the Confederation of Swedish Enterprise, Vice Chair of ABB, Ericsson, FAM, Patricia Industries, and Wallenberg Investments. He is also Director of The Knut and Alice Wallenberg Foundation, Tsinghua School of Economics Advisory board, Steering Committee European Round Table of Industrialists and Member of IBLAC (Mayor of Shanghai’s International Business Leaders Advisory Council) and Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (IVA).