Den europeiska skuldkrisen

Mats Persson

Publikation 2012.06.19

2010-2012 års europeiska skuldkris har lett till gigantiska överföringar av pengar i syfte att »rädda euron«.

provlas_den_europeiska_skuldkrisen.pdf 500,3 KB PDF

I denna debattbok diskuterar Mats Persson överföringarna och han menar att de i första hand har gynnat ägarna till de banker som spekulerat i sydeuropeiska statsobligationer. Därigenom har åtgärderna uppmuntrat skadligt risktagande, vilket inverkar på valutaunionens stabilitet. Problemen har förvärrats av de krav på nedskärningar som tvingats på skuldländerna; dessa krav har skapat politiska slitningar mellan nationerna.

För att få valutaunionen att fungera krävs att man går tillbaks till Maastrichtfördraget 1992: andra länder ska inte lägga sig i hur ett enskilt euroland sköter sin ekonomi. Och några överföringar av pengar – för att lösa ut länder som misskött sig eller för att »rädda euron« – ska inte ske. Boken avslutas med en diskussion av hur en sådan politik ska kunna fungera i praktiken.

Läs Mats Perssons artikel på DN debatt

Läs artikel i SvD

Läs om boken i Skånska Dagbladet

Europaportalen.se skriver om boken

Läs artikel i DI

Lyssna på Mats Persson i P1: Studio Ett (5,49 min in i programmet)

Läs artikel i Barometern

Läs artikel i Dagens Arena

Läs ledare i Norrköpings Tidningar

SvD Näringsliv skriver om boken

Mats Persson i Ekonomiekot lördag

Intervju med Mats Persson i Ny teknik

Frukostsamtal med Affärsvärlden

Läs ledare i Expressen

Läs artikel i Ålandstidningen

Läs ledare i SvD

Recensioner

Boken är lättläst även för icke-experten. Och den borde läsas, inte minst av politiker. Den tar ungefär en timma att ta sig igenom.

Maria Elisson, Nerikes Allehanda

Det är ett läsvärt och intressant inlägg i den pågående debatten om den europeiska skuldkrisen.

Ulf Viklund, Btj