IIES/SNS International Policy Talks: Luca Fornaro – Ett globalt perspektiv på inflation och återhämtningen efter covid-19

Varför har inflationen ökat? Hur sprids inflation mellan länder? Behövs internationellt samarbete kring penningpolitik?

Medverkande

Luca Fornaro, senior forskare, Center for Research in International Economics (CREi)

Martin Flodén, vice riksbankschef, Sveriges Riksbank

Christina Nyman, chefsekonom, Handelsbanken

Samtalet leds av John Hassler, professor i Nationalekonomi vid IIES.