Securum och vägen ut ur bankkrisen

Den svenska bankkrisen i början av 1990-talet ledde till stora kreditförluster i alla banker. Värst drabbades Nordbanken, vars 3000 problemkrediter på ca 50 miljarder kronor togs om hand av avvecklingsbolaget Securum 1992. Avvecklingen skulle få ta 10–15 år, men var klar redan 1997. Hur skötte Securum sitt uppdrag? Var det en bra ide att skapa ett särskilt avvecklingsbolag? Kan de svenska erfarenheterna användas i andra länder med liknande problem?

Mot en bakgrundsbeskrivning av den ekonomiska utvecklingen under 1980-talet och bankkrisens förlopp tecknar författarna Securums historia från tillkomst till avveckling. Boken tittar bl.a. närmare på bolagets styrning, kredithanteringen, omstruktureringen av tillgångarna och fastigheternas och de övriga tillgångarnas slutliga avveckling.