Forskningsrapport

SNS Analys nr 57. Digitala innovationsplattformar i vården – lärdomar från ett kvalitetsregister

Idag satsas det mycket på digitalisering av vården i Sverige. Det väcker frågan vad vi kan lära av tidigare digitala vårdinitiativ. Den här rapporten sammanfattar ett antal studier av den självorganiserade utvecklingen och implementeringen av Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ).

SRQ är ett exempel på en digital plattform som överlevt i mer än två decennier. Därmed utgör registret en unik utgångspunkt för att lära av en tidig digital innovationsprocess. I rapporten appliceras en modell av självorganisering på kvalitetsregistrets utvecklingsprocess.

SRQ hanteras här som ett exempel på en digital innovationsplattform snarare än ett enskilt system. En plattform tillhandahåller gränssnitt, funktionalitet och data som användare sedan delar på för att snabbare utveckla tjänster. SRQ visar därför hur digitala plattformar kan tjäna som en gemensam resurs för ett lärande hälsosystem.