SNS/SHoF Finanspanel: Behövs mer kunskap om hushållens tillgångar och skulder?

Samlad statistik om svenskarnas tillgångar och skulder vore värdefullt underlag vid analys av den ekonomiska politiken, hävdar förespråkarna för ett nytt register. Kritikerna lyfter de integritetsrisker som ett “stort statligt superregister” kan innebära och att det skulle kunna öppna för förmögenhetsskatt. De framhåller även att utredningens förslag är alltför omfattande, detaljerat och dyrt.

Medverkande

Daniel Barr, generaldirektör på Finansinspektionen

Johan Fall, chef för skatteavdelningen på Svenskt Näringsliv

Johan Hansing, chefsekonom på Bankföreningen

Roine Vestman, professor i nationalekonomi, gästforskare vid Swedish House of Finance och expert i utredningen

Seminariet leds av journalisten Gunnar Harrius.