Använder universiteten skattemedlen på bästa sätt?

En stor del av skattemedlen går till högre utbildning och forskning. Används de till universitetens kärnverksamhet eller till att finansiera en alltmer kostsam administration? Hur har olika yrken som finns vid universiteten utvecklats över tid? Stödjer administrationen kärnverksamheten eller kontrollerar och styr den denna?

Medverkande

Mats Alvesson, professor i organisationsteori, Lunds universitet

Anders Kärnä, forskare i nationalekonomi vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN, och Örebro universitet

Lars Strannegård, rektor, Handelshögskolan i Stockholm

Ulrika Wallén, policyexpert högskolepolitik, Svenskt Näringsliv

Samtalet leds av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.