Demokratirådets rapport 2021: Polarisering i Sverige

Polarisering har under senare år blivit ett flitigt använt begrepp i många olika sammanhang. Men vad menar man med polarisering och har den politiska polariseringen ökat i Sverige? Det undersöker statsvetarprofessor Henrik Ekengren Oscarsson tillsammans med tre kollegor i »Demokratirådets rapport 2021: Polarisering i Sverige«. Rapporten kommenteras av partisekreterarna Lena Rådström Baastad (S) och Gunnar Strömmer (M) samt SVT:s mediedirektör Jan Helin.

Medverkande

SNS Demokratiråd 2021:
Henrik Ekengren Oscarsson (ordförande), professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet

Torbjörn Bergman, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet

Annika Bergström, professor i journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet

Johan Hellström, docent i statsvetenskap vid Umeå universitet

Kommentatorer:
Jan Helin, mediedirektör, SVT

Lena Rådström Baastad, partisekreterare (S)

Gunnar Strömmer, partisekreterare (M)

Samtalet leds av Stefan Sandström, forskningsledare, SNS.