Går AI-utvecklingen för snabbt?

Lanseringen av ChatGPT4 har gett förnyad kraft åt debatten om riskerna och möjligheterna med artificiell intelligens. I ett öppet brev som fått stor spridning uppmanar ledande AI-experter och andra aktörer inom området till en paus i utvecklingsarbetet av avancerade AI-system.

Medverkande

Georg Graetz, docent i nationalekonomi vid Uppsala universitet som forskar om teknikutvecklingens arbetsmarknadskonsekvenser. Georg är medförfattare till SNS Konjunkturrådsrapport 2023: Strukturomvandling på svensk arbetsmarknad: Konsekvenser och policyåtgärder och SNS Analysen Robotar som jobbar från 2015.

Joakim Wernberg, forskningsledare med inriktning mot digitalisering och teknikutveckling på Entreprenörskapsforum, lektor vid institutionen för Teknik och Samhälle, Lunds Tekniska Högskola, samt koordinator för nystartade SoeTech, en tvärvetenskaplig forskargrupp för socioekonomiska teknikstudier vid Lunds universitet

Sara Öhrvall, senior rådgivare Axel Johnson och styrelseledamot i bland annat Axfood, Bonnier Books, Investor och SNS. Sara har länge varit drivande av digitaliseringsfrågor inom svenskt näringsliv och är författare till boken Ditt framtida jag: hur ny teknik revolutionerar människan och gör oss starkare, smartare och vänligare.

Samtalet hålls på engelska och leds av Ilinca Benson, vd, SNS.