SNS Analys nr 32. Robotar som jobbar

Georg Graetz Guy Michaels

SNS Analys 2015.11.16

Lyssna

Lyssna på podden från seminariet

Sverige är ett av de ledande länderna inom robotanvändning. Men i jämförelse med Tyskland ligger svensk industri långt efter.

robotar-som-jobbar-sns-analys-32.pdf 497,5 KB PDF

Den tyska industrin har nästan dubbelt så hög användning av robotar som den svenska. Det visar en forskningsstudie om robotisering i industrin i 17 länder under perioden 1993-2007.

I SNS-studien ”Robotar som jobbar” undersöker forskarna Georg Graetz och Guy Michaels robotiseringens omfattning och effekter i 14 branscher i 17 länder, inklusive Sverige.

Studiens resultat i korthet:

  • I de studerade länderna ökade användningen av robotar i industrin med 150 procent under perioden 1993–2007.
  • En förklaring till ökningen är det dramatiska prisraset på robotar. Om man tar hänsyn till robotarnas kvalitet uppgick år 2005 kostnaden för en robot till en femtedel av kostnaden 1990.
  • Introduktionen av robotar leder till en minskning av sysselsättningen i lågkvalificerade yrken. Men på totalnivån kan man inte se att robotiseringen haft negativa effekter på industrisysselsättningen (mätt som arbetade timmar).

– Tyskland har många robottillverkare som samarbetar med industrin när de utvecklar sina produkter. Det ger de tyska industriföretagen en stor konkurrensfördel, säger Georg Graetz.

Nyligen har utvecklingen av robotar i ökande grad riktats mot tjänstesektorn, särskilt hälso- och sjukvården.

– I tjänstesektorn finns en stor potential att introducera robotar. Även här kommer länder där robottillverkare samverkar med användarna att ha ett försprång, säger Georg Graetz.

Seminarium

Studien presenterades vid ett seminarium den 16 november 2015.

Medverkande:
Georg Graetz, forskare i nationalekonomi vid Uppsala universitet och knuten till London School of Economics.
Petter Ögren, docent vid avdelningen för datorseende och robotik på KTH.
Mikael Herdin, chef för underhåll och produktionsmetodutveckling, Sandvik Coromant.

Press

Helahälsingland 19/11 2015: Robotjobbarna är redan här på arbetsmaknaden

Dagens Arena 17/11 2015: Robotar kan rädda arbetsmarknaden

Ny Teknik 16/11 2015: Tyskland drar ifrån Sverige i robotligan

Aftonbladet/TT 16/11 2015: Sverige efter i robotligan

SvD/TT 16/11 2015: Maskinerna både tar och ger jobb

Kollega 16/11 2015: Robotarna tar inte våra jobb