Leder sexuella trakasserier på jobbet till ekonomisk ojämställdhet?

Påverkar sexuella trakasserier i arbetslivet vilka jobb vi väljer? Och har det i förlängningen betydelse för inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män?

Medverkande

Lars Arrhenius, diskrimineringsombudsman

Olle Folke, professor i statskunskap vid statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet

Maria Hamstedt, Chief Inclusion & Diversity Officer, SEB

Magnus Hedberg, vd på Akavia

Samtalet leds av Charlotte Paulie, forskningsledare på SNS.