SNS Analys nr 40. Okonventionell kredit till företag under finanskrisen

Gustav Martinsson

SNS Analys 2017.03.07

Lyssna

Efter finanskrisen bedömde regeringen att svenska företag hade likviditetsproblem. Därför infördes möjligheten för företagen att låna av staten genom att vänta med att betala in skatter och arbetsgivaravgifter. Detta låneprogram kan ha bidragit till att minska de samhällsekonomiska kostnaderna av finanskrisen.

sns-analys-nr-40.pdf 323,8 KB PDF

Forskaren Gustav Martinsson har undersökt det statliga låneprogrammet. Resultaten presenteras i en ny SNS Analys: ”Okonventionell kredit till företag under finanskrisen”.

– Våra resultat tyder på att nödlåneprogrammet medförde att det investerades i lönsamma projekt som annars inte hade blivit av. En del av företagen som använde lånen var stora. Programmet hade därför sannolikt viss effekt på att begränsa den kraftigt fallande investeringstakten och sysselsättningen i ekonomin, säger Gustav Martinsson.

Den 25 februari 2009 godkände riksdagen en tillfällig lag som skulle ge ökade möjligheter till skatteanstånd. Lagen gav företag möjligheten att skjuta upp inbetalningen av anställdas preliminära skatt och arbetsgivaravgifter. Bakgrunden var att många företag upplevde akuta likviditetsproblem till följd av finanskrisen 2008. Skatteanstånden fick löpa som längst fram till januari 2011.

Det svenska låneprogrammet var unikt på så vis att det snabbt ökade företagens likviditet. Eftersom programmet var utformat som ett tillfälligt lån med relativt hög ränta blev precisionen sannolikt bättre i att träffa livskraftiga företag med i grunden lönsamma investeringsprojekt.

– Låneprogrammet var en innovativ lösning och bör ingå i verktygslådan när framtida finansiella kriser ska bemötas, säger Gustav Martinsson.

Rapporten presenterades på SNS den 7 mars och du kan se hela seminariet här.