Ekonomirådets rapport 2000: Politisk makt med oklart ansvar

Assar Lindbeck Per Molander Torsten Persson Olof Petersson Birgitta Swedenborg

ekonomiradet-2000-politisk-makt-med-oklart-ansvar.pdf 740,4 KB PDF

I ”Ekonomirådets rapport 2000” menar författarna på att det finns brister i ett antal av Sveriges politiska institutioner. Oklar maktfördelning, svagt ansvarsutkrävande samt bristande granskning på alla politiska nivåer ligger till grund för utformningen av den ekonomiska politiken. Rapportens huvudsakliga bidrag går att finna i konkreta reformförslag av Sveriges politiska institutioner, vars mål är att förstärka medborgarinflytandet i demokratin, samt att skapa förutsättningar för bättre ekonomisk utveckling.