En hyresmarknad i kris. Fortsätt lindra symptomen eller bota sjukdomen?

Fredrik Kopsch

en-hyresmarknad-i-kris.pdf 2,1 MB PDF

Hyresregleringen är orsaken till de långa bostadsköerna, den otillåtna handeln med hyreskontrakt och att många hyresrätter ombildas till bostadsrätter, enligt Fredrik Kopsch, universitetslektor i fastighetsvetenskap vid Lunds universitet.
Med hjälp av statistik över Stockholms bostadskö och antalet nyproducerade bostäder klarlägger han att det inte finns något tydligt samband mellan bostadsköernas längd och bostadsbyggande. Han visar även, med hjälp av nya data från Bostadsförmedlingen i Stockholm, att hyresreglering är ett dåligt medel för att hjälpa bostadsmarknadens svaga aktörer, det vill säga hushåll med låga inkomster.

– Det framhålls ofta att man möjliggör för hushåll med låga inkomster att lösa sitt boende om hyrorna hålls låga. Men verkligheten har sedan länge varit en annan, säger Fredrik Kopsch.

Via bättre kontakter, svarthandel och större möjligheter att vänta i kö har hushåll med högre inkomster fått tillgång till de mest attraktiva hyreslägenheterna. En stor del av dessa hyresrätter har sedermera även ombildats till bostadsrätter.

– Det behövs konkreta åtgärder för att lösa bostadskrisen, inte mer av samma gamla recept som inte fungerar. Hyresregleringen måste avskaffas och samtidigt måste besittningsskyddet fortsatt värnas. Men beslutsfattarna måste även fundera kring riktade insatser till hushåll med låg inkomst så att deras bostadssituation inte blir ohållbar, säger Fredrik Kopsch.

I rapporten presenteras även intervjuer med köpare och säljare av otillåtna andrahandskontrakt. Där framkommer det att säljare av sådana kontrakt välkomnar förslaget att kriminalisera köparen. Det kommer troligen att göra affären mindre riskfylld ur säljarens perspektiv, eftersom sannolikheten att köparen själv anmäler affären i efterhand minskar.

Rapporten utkommer inom ramen för SNS forskningsprojekt Hållbar samhällsbyggnad.

Författare

Fredrik Kopsch är universitetslektor i fastighetsvetenskap vid Lunds universitet.