Energikrisen – lösningar på kort och lång sikt

I vinter väntar höga elräkningar för många företag, myndigheter och hushåll. Vad kan Sverige göra på kort respektive lång sikt för att klara situationen? Finns förutsättningar för att på kort sikt öka planerbar elproduktion? Och hur påverkar olika förslag om prisregleringar och högkostnadsskydd i Sverige och EU olika konsumenter, producenter, skattebetalare och investerare?

Medverkande

Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftnät vid KTH

Pär Holmberg, docent i nationalekonomi och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning, IFN

Anton Steen, ansvarig för Public Affairs på Fortum Sverige

Malin Stridh, avdelningschef elmarknad på Svenska kraftnät

Samtalet leds av Daniel Strandberg, projektledare SNS.