Produktivitets­kommissionens reformförslag för svensk ekonomi

Produktivitetskommissionens ordförande Hans Lindblad presenterar slutsatserna i kommissionens delbetänkande.

Medverkande

Jesper Ahlgren (M), statssekreterare hos finansministern (budgetfrågor)

Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom, Svenskt Näringsliv

Ida Gabrielsson (V), ekonomisk-politisk talesperson, ledamot i finansutskottet och vice partiledare

Hans Lindblad, ordförande för regeringens produktivitetskommission, tillträdande svensk ledamot i Europeiska revisionsrätten (ECA)

Elinor Odeberg, chefsekonom, Arena Idé

Björn Wiechel (S), ledamot i finansutskottet och EU-nämnden, leder en arbetsgrupp inom Socialdemokraterna som ska föreslå ny politik för ökad produktivitet och höjt välstånd

Samtalet leds av Mikael Witterblad, chef för SNS forskningsprogram.