Chairman

Staffan Salén

Vice Chairman

Kerstin Hessius
Kerstin Sahlin

Honorary Members

Carl-Johan Bonnier
Claes Dahlbäck
Gustaf Douglas
Göran Ennerfelt
Sven H Salén
Marcus Storch
Sten Westerberg

Elected Members

Jonas Abrahamsson, Swedavia
Tommy Andersson, Lunds universitet
Stina Andersson, Röko

Robert Andreen, Nordic Capital
Robert Andrén, Energimyndigheten
Anders Anell, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Karin Apelman, FAR
Rutger Arnhult
Klas Balkow, Axfood
Gustav Bard, Adelis Equity Partners
Daniel Barr, Pensionsmyndigheten

Bo Becker, Handelshögskolan i Stockholm
Torbjörn Becker, Handelshögskolan i Stockholm/Stockholm Institute of Transition Economics, SITE
Jens Bengtsson, Roschier
Li Bennich-Björkman, Uppsala universitet
Caroline Berg, Axel Johnson
Erik Berglöf, Asian Infrastructure Investment Bank
Mats Bergman, Södertörns högskola

Fredrik Bergström, Länsförsäkringar
Magnus Billing, Alecta
Hans Biörck, Skanska
Martina Björkman Nyqvist, Handelshögskolan i Stockholm
Staffan Bohman, Electrolux
Ingrid Bonde, Alecta
Henrik Borelius, Side System
Marieke Bos, Swedish House of Finance, SHOF
Anne Boschini, Stockholms universitet/Institutet för social forskning, SOFI
Peggy Bruzelius, Lancelot
Britta Burreau, Almi Företagspartner
Johan Bygge, Nobina
Anna Bäck, Kivra
Karin Bäckstrand, Stockholms universitet
Maria Bratt Börjesson, Statens Väg- och transportforskningsinstitut, VTI
Lars Calmfors, Stockholms universitet/Institutet för internationell ekonomi, IIES
Tomas Carlsson, NCC
Eva Cederbalk, Cederbalk Consulting
Sean Cory, Oliver Wyman
Carl Dahlström, Göteborgs universitet
Jan Dernestam, Mannheimer Swartling
Anna Dreber Almenberg, Handelshögskolan i Stockholm
Ann-Zofie Duvander, Stockholms universitet

Per-Anders Edin, Uppsala universitet
Marie Ehrling, Axel Johnson
Henrik Ekengren Oscarsson, Göteborgs universitet

Karolina Ekholm, Riksgälden

Klas Eklund, Mannheimer Swartling
Fredrik Ekström, Nasdaq Stockholm
Niklas Ekvall, Fjärde AP-fonden
Mikael Elinder, Uppsala universitet
Tore Ellingsen, Handelshögskolan i Stockholm
Erik Engellau-Nilsson, Norrsken Foundation

Lars Engwall, Uppsala universitet
Charlotte Erkhammar, Kreab
Gissur Ó. Erlingsson, Linköpings universitet

Eva Fernvall, Inera
Harry Flam, Stockholms universitet/Institutet för internationell ekonomi, IIES
Johan Forssell, Investor
Ulrika Francke, Vasakronan
Peter Fredriksson, Uppsala universitet

Christer Gardell, Cevian Capital
Magdalena Gerger, Peab
Eva Gidlöf, Mondrago Consulting
Kerstin Gillsbro, Jernhusen
Richard Gröttheim, Sjunde AP-fonden
Eva Halvarsson, Andra AP-fonden
Eva Hamilton, Luleå tekniska universitet
Åsa Hansson, Lunds universitet
Anna-Karin Hatt, LRF
Marika Hedin, Riksbankens Jubileumsfond
Lars Heikensten, Finanspolitiska rådet
Staffan Helgesson, Creandum

Magnus Henrekson, Institutet för Näringslivsforskning, IFN
Jens Henriksson, Swedbank
Lena Hensvik, Uppsala universitet/Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU
Per Hillström, Morgan Stanley
Marc Hoffmann, E.ON
Peter Hofvenstam, Nordstjernan
Livia Holm
Linda Höglund

Staffan Isling, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
Kent Janér, Blue Marlin
Anneli Jansson, Humlegården Fastigheter
Christian W. Jansson, PostNord
Anna-Karin Jatko, Exportkreditnämnden
Rikard Josefson, Avanza

Arne Karlsson, Einar Mattsson
Sigbritt Karlsson, Kungliga Tekniska högskolan
Maria Khorsand, SOS Alarm
Per Krusell, Stockholms universitet/Institutet för internationell ekonomi, IIES
Sussi Kvart, Sussi Kvart AB
Per Langer, Fortum Sverige
Ulf Larsson, SCA
Hans Lindberg, Svenska Bankföreningen
Hans Lindblad, Riksgälden
Johan Lindehag, Ellevio
Frans Lindelöw, Skandia
Christina Lindenius, Svensk Försäkring
Louise Lindh, Fastighets AB L E Lundberg
Martin Lindqvist, SSAB
Johannes Lindvall, Göteborgs universitet
Sofia Lundberg, Handelshögskolan vid Umeå universitet
Stefan Lundgren
Annika Lundius, Skatteverket
Kristin Magnusson Bernard, Första AP-fonden
Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms universitet

Sarah McPhee, Bure Equity
Lotta Medelius-Bredhe, Svenska Kraftnät
Kristoffer Melinder, Nordic Capital

Maria Mindhammar, Arbetsförmedlingen
David Mindus, Sagax
Harald Mix, Altor Equity Partners
Eva-Maj Mühlenbock, Cirio Advokatbyrå
Günther Mårder, Företagarna
Ulrika Mörth, Stockholms universitet
Elin Naurin, Göteborgs universitet
Tomas Nicolin, Förvaltningsrådgivaren Nicolin
Therese Nilsson, Lunds universitet och Institutet för Näringslivsforskning, IFN
Johanna Norberg, Danske Bank Sverige
Katarina Nordblom, Göteborgs universitet
Fredrik Nordström, Fondbolagens förening
Lars G. Nordström
Oskar Nordström Skans, Uppsala universitet
Sten Nyberg, Stockholms universitet
Peter Nyllinge, PwC
Sven Nyman, RAM Rational Asset Management
Carina Olson, Praktikertjänst
Clas Olsson, Ekonomistyrningsverket
Mårten Palme, Stockholms universitet
Ulf Pehrsson, Ericsson
Mattias Perjos, Getinge
Yvonne Pernodd, Business Sweden
Torsten Persson, Stockholms universitet/Institutet för internationell ekonomi, IIES
Ingrid Petersson, Regeringskansliet
Thomas Pålsson, Aspekta, ordförande i SNS lokalgrupp Skåne
Pär-Jörgen Pärson, Northzone

Lars Renström, Tetra Laval
Mikael Ribbenvik, Migrationsverket
Johanna Rickne, Stockholms universitet/Institutet för social forskning, SOFI
Annelie Roswall Ljunggren, Statskontoret
Stefan Ränk, Einar Mattsson
Pia Sandvik, RISE Research institutes of Sweden
Björn Savén, IK Investment Partners
Sylvia Schwaag Serger, Lunds universitet
Peter Seger, Sophiahemmet
David Seim, Stockholms universitet
Johan Sidenmark, AMF
Anna Sjögren, Uppsala universitet/Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU
Fredrik Sjöholm, Institutet för Näringslivsforskning, IFN
Johanna Skogestig, Vasakronan
Johan Skoglund, JM
Sven Stafström, Royal Swedish Academy of Sciences
Anitra Steen, Afa Försäkring
Katarina Steen Carlsson, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE
Helena Stjernholm, Industrivärden
Lars Strannegård, Handelshögskolan i Stockholm
Hans Stråberg, Atlas Copco
Pernilla Ström
Per Strömberg, Swedish House of Finance, SHOF
David Strömberg, Stockholms universitet
Peter Strömbäck, Patent- och registreringsverket
Joakim Stymne, Statistiska centralbyrån
Åsa Sundberg, Teracom
Annika Sundén, Arbetsförmedlingen
Anders Sundström, SCA
Therese Svanström, TCO
Jakob Svensson, Stockholms universitet/Institutet för internationell ekonomi, IIES
Lars E.O. Svensson, Handelshögskolan i Stockholm
Hans Tson Söderström
Håkan Sörman, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Magnus Tegborg, Alumni

Jan Teorell, Stockholms universitet
Erik Thedéen, Riksbanken
Anders Thornberg, Polismyndigheten
Martin Tivéus, Attendo
Meg Tivéus, Arkitektkopia
Johan Torgeby, SEB
Michael Treschow, Wallenbergstiftelserna
Gabriel Urwitz, Segulah
Daniel Waldenström, Institutet för Näringslivsforskning, IFN
Jacob Wallenberg, Investor
Britta Wallgren, Capio
Sofia Wallström, Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Frank Vang-Jensen, Nordea
Linda Wedlin, Uppsala universitet
Ylva Wessén, Folksam
Katrin Westling Palm, Skatteverket
Gunnar Wetterberg
Anna Wikland, Google Sverige

Annika Winsth, Nordea
Pehr Wissén, Swedish House of Finance, SHOF
Jonas Vlachos, Stockholms universitet
Carina Åkerström, Handelsbanken
Olof Åslund, Uppsala universitet/Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU


Chairman in SNS Local Groups

Thomas Pålsson, Aspekta (Skåne)