The Research Program and Forums are partly funded by the members and partly by financial support from reference groups and research grants.


Funders participating in SNS reference groups

A – R

A2B Sverige
AcadeMedia
Academic Work
Apoteket
Arbetsförmedlingen
AstraZeneca
Altas Copco
Attendo
Axfood
Axfoundation
Bostadsrätterna
Boverket
Bräcke Diakoni
Einar Mattsson
Ekonomistyrningsverket (ESV)
Ellevio
E.ON.
EQT
FAR
Frisq
Inera
Installatörsföretagen
Intendia Group
Investor
Jernhusen
JM
Kompetensföretagen
Kommuninvest
Konjunkturinstitutet (KI)
Kry
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
Länsförsäkringars forskningsfond
Länsstyrelsen i Stockholms län
MedLearn
Mellby Gård
MinDoktor
Nacka kommun
Praktikertjänst
Ramböll
Region Stockholm
Riksförbundet HjärtLung
Riksförbundet M Sverige
Röda korset

S – Ö

SACO
Samhall
Sjunde AP-fonden
Scania
Skandia
Skanska
Skatterättsnämnden
Skatteverket
Sophiahemmet
SOS Alarm
Spotify
Stockholms Handelskammare
Stockholms läns landsting
Stockholms stads utbildningsförvaltning
Stora Enso
SVCA
Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Svenskt Näringsliv
Sveriges Byggindustrier
Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Läkarförbund
Södertälje kommun
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
TCO
Teknikföretagen
Tillväxtverket
Trafikverket
Transportföretagen
Tågföretagen
Universitetskanslersämbetet (UKÄ)
Unionen
Uniper
Vattenfall
Vinnova
Volvo Bussar
Vårdförbundet
Västra Götalandsregionen
White arkitekter

Research councils, foundations, etc. that have given grants to the SNS Research Program and Forums

Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse
Tillväxtverket
Vinnova