SNS Förtroenderåd

SNS är en politiskt oberoende ideell förening. Föreningens högsta beslutande organ är SNS förtroenderåd som består av 226 forskare och ledande beslutsfattare i näringsliv och offentlig förvaltning. Förtroenderådet utser SNS styrelse och revisorer.

Ordförande

Arne Karlsson

Vice ordförande

Kerstin Sahlin
Staffan Salén

Hedersledamöter

Carl-Johan Bonnier
Claes Dahlbäck
Gustaf Douglas
Göran Ennerfelt
Sven H Salén
Marcus Storch
Sten Westerberg

Övriga valda ledamöter

Lars-Eric Aaro, ÅF
Jonas Abrahamsson, Swedavia
Johan Agerman, A-gruppen Partners AB
Mats Andersson, Global Challenges Foundation
Robert Andreen, Nordic Capital
Karin Apelman, FAR
Antonia Ax:son Johnson, Axel Johnson Gruppen
Klas Balkow, Axfood
Gustav Bard, Adelis Equity Partners
Bo Becker, Handelshögskolan i Stockholm
Torbjörn Becker, SITE vid Handelshögskolan i Stockholm
Ann-Marie Begler
Berit Behring, Danske Bank Sverige
Erik Belfrage, Consilio International
Jens Bengtsson, Roschier
Kenneth Bengtsson, Systembolaget
Li Bennich-Björkman, Uppsala universitet
Lars Berg, Greater Than
Ylva Berg, Business Sweden
Erik Berglöf, London School of Economics
Lars Bergman, Handelshögskolan i Stockholm
Magnus Billing, Alecta
Hans Biörck, Skanska
Anders Björklund, Stockholms universitet/SOFI
Göran Blomqvist, Riksbankens Jubileumsfond
Staffan Bohman, Electrolux
Ingrid Bonde, HoistSpar
Birgitte Bonnesen, Swedbank
Henrik Borelius
Anders Borg
Anders Bouvin, Handelsbanken
Gunnar Brock, Mölnlycke
Charlotte Brogren, Alimak Group
Peggy Bruzelius, Lancelot
Britta Burreau, KPA Pension
Johan Bygge, EQT
Karin Bäckstrand, Stockholms universitet
Birgitta Böhlin, ALMI Företagspartner
Maria Börjesson, Statens Väg- och transportforskningsinstitut, VTI
Lars Calmfors, Stockholms universitet/IIES
Eva Cederbalk, Cederbalk Consulting
Hans Dalborg
Sonja Daltung, Tillväxtanalys
Johan Dennelind, Telia Company
Jan Dernestam, Mannheimer Swartling
Anna Dreber Almenberg, Handelshögskolan i Stockholm
Sten Dunér
Per-Anders Edin, Uppsala universitet
Marie Ehrling, Telia Company
Ingrid Eiken, Statens fastighetsverk
Anna-Clara af Ekenstam, PwC
Klas Eklund, Mannheimer Swartling
Niklas Ekvall, Fjärde AP-fonden
Tore Ellingsen, Handelshögskolan i Stockholm
Kerstin Enflo, Lunds universitet
Lars Engwall, Uppsala universitet
Claes Erixon, Scania
Lena Erixon, Trafikverket
Charlotte Erkhammar, Kreab
Annika Falkengren, Banque Lombard Odier & Cie SA
Eva Fernvall, Apoteket
Harry Flam, Stockholms universitet/IIES
Ethel Forsberg, Forte
Johan Forssell, Investor
Ulrika Francke, Vasakronan
Catrin Fransson, Svensk Exportkredit
Tomas Franzén, Bonnier
Malin Frenning, Stockholms läns landsting
Christer Gardell, Cevian Capital
Magdalena Gerger, Systembolaget
Eva Gidlöf, Mondrago Consulting
Kerstin Gillsbro, Jernhusen
Richard Gröttheim, Sjunde AP-fonden
Jörgen Haglind, Tetra Laval
Magnus Hall, Vattenfall
Eva Halvarsson, Andra AP-fonden
Eva Hamilton
Lovisa Hamrin, Herenco
Staffan Hansén, SPP
Åsa Hansson, Lunds universitet
John Hassler, Stockholms universitet/IIES
Lars Heikensten, Nobelstiftelsen
Magnus Henrekson, IFN
Jens Henriksson, Folksam
Lena Hensvik, IFAU
Cecilia Hermansson, Kungliga Tekniska högskolan
Kerstin Hessius, Tredje AP-fonden
Per Hillström, Morgan Stanley
Lars Idermark, Södra
Åke Iverfeldt, Mistra
Agneta Jacobsson
Kent Janér, Brummer & Partner
Christian W Jansson, PostNord
Anna-Karin Jatko, Exportkreditnämnden
Christian Johansson, SKF
Sigbritt Karlsson, Kungliga Tekniska högskolan
Johan Karlström, Sandvik
Maria Khorsand, SOS Alarm
Ann-Sofie Kolm, Stockholms universitet
Casper von Koskull, Nordea
Sussi Kvart, Sussi Kvart AB
Laurent Leksell, Elekta
Assar Lindbeck, Stockholms universitet/IIES
Hans Lindberg, Svenska Bankföreningen
Hans Lindblad, Riksgälden
Frans Lindelöw, Skandia
Christina Lindenius, Svensk Försäkring
Louise Lindh, Fastighets AB L E Lundberg
Martin Lindqvist, SSAB
Eva Lindström, Europeiska revisionsrätten
Filippa Lindström, Upplands Motor
Johannes Lindvall, Lunds universitet
Bo Lundgren, Sparbankernas Riksförbund
Stefan Lundgren, Riksrevisionen
Annika Lundius, Industrivärden
Martin Lundstedt, Volvo
Göran Lundwall, ALMI Företagspartner
Tobias Lönnevall, Nordstjernan
Johan Magnusson, Första AP-fonden
Harald Mix, Altor Equity Partners
Jan Moström, LKAB
Eva-Maj Mühlenbock, Advokatfirman Lindahl
Günther Mårder, Företagarna
Eva Mörk, Uppsala universitet
Ulrika Mörth, Stockholms universitet
Elin Naurin, Göteborgs universitet
Tomas Nicolin, Förvaltningsrådgivaren Nicolin
Katarina Nordblom, Göteborgs universitet
Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket
Oskar Nordström Skans, Uppsala universitet
Peter Nyllinge, PwC
Sven Nyman, RAM Rational Asset Management
Anders Nyrén, Nyrco
Clas Olsson, Ekonomistyrningsverket
Ulf Pehrsson, Ericsson
Yvonne Pernodd, Kantar Sifo
Torsten Persson, Stockholms universitet/IIES
Ingrid Petersson, Formas
Annika Rembe, generalkonsul i New York
Lars Renström, Tetra Laval
Mikael Ribbenvik, Migrationsverket
Johanna Rickne, Stockholms universitet
Ulf Riese
Lauri Rosendahl, Nasdaq Stockholm
Björn Rosengren, Sandvik
Anna Ryott, Summa Equity
Stefan Ränk, Einar Mattsson
Elisabet Salander Björklund, Bergvik Skog
Jonas Samuelson, Electrolux
Björn Savén, IK Investment Partners
Henrik Saxborn, Castellum
Cecilia Schelin Seidegård, Länsstyrelsen i Gotlands län
Sylvia Schwaag Serger, Lunds universitet
Peter Seger, Sophiahemmet
Johan Sidenmark, AMF
Sebastian Siemiatkowski, Klarna
Anna Sjögren, IFAU
Gabriella Sjögren Lindquist, Riksrevisionen
Johan Skarborg, Academic Work
Johan Skoglund, JM
Sven Stafström, Vetenskapsrådet
Anitra Steen, AFA Försäkring
Katarina Steen Carlsson, IHE, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi
Anna Stellinger, Kommerskollegium
Olof Stenhammar, AB Basen
Helena Stjernholm, Industrivärden
Erik Strand, Praktikertjänst
Hans Stråberg, Atlas Copco
Pernilla Ström
Per Strömberg, HHS/Swedish House of Finance
Ulrika Stuart Hamilton, Famna
Helena Stålnert, Stålnert Kommunikation
Annika Sundén, Arbetsförmedlingen
Jan-Eric Sundgren
Anders Sundström, SCA
Karl-Henrik Sundström, Stora Enso
Jakob Svensson, Stockholms universitet/IIES
Lars E.O. Svensson, Handelshögskolan i Stockholm
Joakim Stymne, SCB
Hans Tson Söderström
Sverker Sörlin, Kungliga Tekniska högskolan
Håkan Sörman, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Jonas Tallberg, Stockholms universitet
Daniel Tarschys, Stockholms universitet
Elisabeth Thand Ringqvist, SVCA
Erik Thedéen, Finansinspektionen
Thomas Thiel
Patrik Tigerschiöld, Bure Equity
Meg Tivéus, Arkitektkopia
Johan Torgeby, SEB
Michael Treschow, Wallenbergstiftelserna
Lars Trägårdh, Ersta Sköndal högskola
Mathias Uhlén, Kungliga Tekniska högskolan
Gabriel Urwitz, Segulah
Frank Vang-Jensen, Nordea Danmark
Daniel Waldenström, IFN/Paris School of Economics
Jacob Wallenberg, Investor
Per-Olof Wedin, Sveaskog
Katrin Westling Palm, Skatteverket
Annika Winsth, Nordea
Fredrik Wirdenius, Vasakronan
Pehr Wissén, Swedish House of Finance
Jonas Vlachos, Stockholms universitet
Peter Wågström, Eastnine
Erik Åsbrink, Alecta
Olof Åslund, IFAU
Thomas Östros, IMF

Ordförande i SNS lokalgrupper

Robert Bergman, Innovation Pite (Piteå/Skellefteå)
Charlotta Breide, STVA (groupe SNCF) (Paris)
Stefan Nilsson, HFC Advisory (Tokyo)
Elias Norojärvi, LKAB (Malmberget)
Thomas Pålsson, Aspekta (Skåne)
Maria Roth, SEB (Väst)
Jens Claesson, Handelsbanken (Jönköping)
Johan Mannerberg, Siemens Building Technologies (Schweiz/Liechtenstein)
Pontus Åberg, ECB (Frankfurt)