SNS är en oberoende ideell förening. Föreningens högsta beslutande organ är SNS förtroenderåd som består av forskare och ledande beslutsfattare i näringsliv och offentlig förvaltning. Förtroenderådet utser SNS styrelse och revisorer. SNS valberedning föreslår ledamöter för inval till förtroenderådet och styrelsen.


Ordförande

Staffan Salén. Vd Salénia. Ledamot i SNS förtroenderåd sedan 2017 och ordförande sedan 2019. Tidigare ledamot i SNS styrelse, 2009–2017. Andra styrelseuppdrag: Ordförande i AB Sagax, eWork Scandinavia AB, Amapola AB och Westindia AB. Styrelseledamot i bland annat Strand Kapitalförvaltning AB, Green Landscaping AB och Lanauer Ltd.


Vice ordförande

Kerstin Hessius. Vd Tredje AP-fonden. Ledamot i SNS förtroenderåd sedan 2007 och vice ordförande sedan 2019. Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Vasakronan, Hemsö, Trenum, Handelsbanken, Svedag och Öresundsbro Konsortiet. Tidigare bland annat vd Stockholmsbörsen och Vice Riksbankschef Sveriges Riksbank.

Kerstin Sahlin. ”Foto: Umeå universitet/Mattias Pettersson
Foto: Umeå universitet/Mattias Pettersson

Kerstin Sahlin. Professor i företagsekonomi, särskilt offentlig organisation, vid Uppsala universitet. Ledamot i SNS förtroenderåd sedan 2010 och vice ordförande sedan 2018. 3:e vice preses vid Kungliga Vetenskapsakademien och styrelseordförande för forskningsprogrammet WASP-HS. Tidigare bland annat huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet och prorektor för Uppsala universitet.


ledamöter

Jonas Abrahamsson, Swedavia
Tommy Andersson, Lunds universitet
Robert Andreen, Nordic Capital
Robert Andrén, Energimyndigheten
Anders Anell, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Karin Apelman, FAR
Rutger Arnhult, Castellum
Klas Balkow, Axfood
Gustav Bard, Adelis Equity Partners
Bo Becker, Handelshögskolan i Stockholm
Torbjörn Becker, Handelshögskolan i Stockholm/Stockholm Institute of Transition Economics, SITE
Jens Bengtsson, Roschier
Li Bennich-Björkman, Uppsala universitet
Caroline Berg, Axel Johnson
Erik Berglöf, Asian Infrastructure Investment Bank
Lars Bergman, Handelshögskolan i Stockholm
Fredrik Bergström, Länsförsäkringar
Magnus Billing, Alecta
Hans Biörck, Skanska
Martina Björkman Nyqvist, Handelshögskolan i Stockholm
Staffan Bohman, Electrolux
Ingrid Bonde, Alecta
Henrik Borelius, Academic Work
Marieke Bos, Swedish House of Finance, SHOF
Anne Boschini, Stockholms universitet/Institutet för social forskning, SOFI
Peggy Bruzelius, Lancelot
Britta Burreau, Almi Företagspartner
Johan Bygge, Nobina
Anna Bäck, Kivra
Hanna Bäck, Lunds universitet
Karin Bäckstrand, Stockholms universitet
Maria Börjesson, Statens Väg- och transportforskningsinstitut, VTI
Lars Calmfors, Stockholms universitet/Institutet för internationell ekonomi, IIES
Tomas Carlsson, NCC
Eva Cederbalk, Cederbalk Consulting
Sean Cory, Oliver Wyman
Carl Dahlström, Göteborgs universitet
Klas Danielsson, SBAB
Jan Dernestam, Mannheimer Swartling
Anna Dreber Almenberg, Handelshögskolan i Stockholm
Sten Dunér, Länsförsäkringar Liv
Per-Anders Edin, Uppsala universitet
Marie Ehrling, Axel Johnson
Klas Eklund, Mannheimer Swartling
Fredrik Ekström, Nasdaq Stockholm
Niklas Ekvall, Fjärde AP-fonden
Mikael Elinder, Uppsala universitet
Tore Ellingsen, Handelshögskolan i Stockholm
Kerstin Enflo, Lunds universitet
Lars Engwall, Uppsala universitet
Lena Erixon, Trafikverket
Charlotte Erkhammar, Kreab
Eva Fernvall, Inera
Harry Flam, Stockholms universitet/Institutet för internationell ekonomi, IIES
Johan Forssell, Investor
Ulrika Francke, Vasakronan
Christer Gardell, Cevian Capital
Magdalena Gerger, Systembolaget
Eva Gidlöf, Mondrago Consulting
Kerstin Gillsbro, Jernhusen
Richard Gröttheim, Sjunde AP-fonden
Eva Halvarsson, Andra AP-fonden
Eva Hamilton, Luleå tekniska universitet
Åsa Hansson, Lunds universitet
Anna-Karin Hatt, LRF
Marika Hedin, Riksbankens Jubileumsfond
Lars Heikensten, Finanspolitiska rådet
Magnus Henrekson, Institutet för Näringslivsforskning, IFN
Jens Henriksson, Swedbank
Lena Hensvik, Uppsala universitet/Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU
Cecilia Hermansson, Kungliga Tekniska högskolan
Per Hillström, Morgan Stanley
Marc Hoffmann, E.ON
Peter Hofvenstam, Nordstjernan
Livia Holm, Kry
Staffan Isling, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
Kent Janér, Brummer & Partner
Anneli Jansson, Humlegården Fastigheter
Christian W. Jansson, PostNord
Anna-Karin Jatko, Exportkreditnämnden
Vesna Jovic, Järfälla kommun
Arne Karlsson, Einar Mattsson
Sigbritt Karlsson, Kungliga Tekniska högskolan
Maria Khorsand, SOS Alarm
Per Krusell, Stockholms universitet/Institutet för internationell ekonomi, IIES
Sussi Kvart, Sussi Kvart AB
Per Langer, Fortum Sverige
Ulf Larsson, SCA
Hans Lindberg, Svenska Bankföreningen
Hans Lindblad, Riksgälden
Johan Lindehag, Ellevio
Frans Lindelöw, Skandia
Christina Lindenius, Svensk Försäkring
Louise Lindh, Fastighets AB L E Lundberg
Martin Lindqvist, SSAB
Johannes Lindvall, Göteborgs universitet
Sofia Lundberg, Handelshögskolan vid Umeå universitet
Bo Lundgren, Svedab
Stefan Lundgren
Annika Lundius, Industrivärden
Kristin Magnusson Bernard, Första AP-fonden
Sarah McPhee, Fjärde AP-fonden
Lotta Medelius-Bredhe, Svenska Kraftnät
Maria Mindhammar, Arbetsförmedlingen
David Mindus, Sagax
Harald Mix, Altor Equity Partners
Eva-Maj Mühlenbock, Cirio Advokatbyrå
Günther Mårder, Företagarna
Ulrika Mörth, Stockholms universitet
Elin Naurin, Göteborgs universitet
Tomas Nicolin, Förvaltningsrådgivaren Nicolin
Therese Nilsson, Lunds universitet och Institutet för Näringslivsforskning, IFN
Johanna Norberg, Danske Bank Sverige
Katarina Nordblom, Göteborgs universitet
Gunilla Nordlöf, Tillväxtverket
Eva Nordmark, Arbetsmarknadsdepartementet
Fredrik Nordström, Fondbolagens förening
Lars G. Nordström, Vattenfall
Oskar Nordström Skans, Uppsala universitet
Sten Nyberg, Stockholms universitet
Peter Nyllinge, PwC
Sven Nyman, RAM Rational Asset Management
Carina Olson, Praktikertjänst
Clas Olsson, Ekonomistyrningsverket
Mårten Palme, Stockholms universitet
Ulf Pehrsson, Ericsson
Mattias Perjos, Getinge
Yvonne Pernodd, Kantar Sifo
Torsten Persson, Stockholms universitet/Institutet för internationell ekonomi, IIES
Ingrid Petersson, Formas
Thomas Pålsson, Aspekta, ordförande i SNS lokalgrupp Skåne
Lars Renström, Tetra Laval
Mikael Ribbenvik, Migrationsverket
Johanna Rickne, Stockholms universitet/Institutet för social forskning, SOFI
Annelie Roswall Ljunggren, Statskontoret
Stefan Ränk, Einar Mattsson
Pia Sandvik, RISE Research institutes of Sweden
Björn Savén, IK Investment Partners
Sylvia Schwaag Serger, Lunds universitet
Peter Seger, Sophiahemmet
David Seim, Stockholms universitet
Johan Sidenmark, AMF
Anna Sjögren, Uppsala universitet/Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU
Fredrik Sjöholm, Institutet för Näringslivsforskning, IFN
Johanna Skogestig, Vasakronan
Johan Skoglund, JM
Sven Stafström, Vetenskapsrådet
Anitra Steen, Afa Försäkring
Katarina Steen Carlsson, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE
Olof Stenhammar, AB Basen
Heidi Stensmyren, Karolinska universitetssjukhuset
Helena Stjernholm, Industrivärden
Lars Strannegård, Handelshögskolan i Stockholm
Hans Stråberg, SKF
Pernilla Ström
Per Strömberg, Swedish House of Finance, SHOF
David Strömberg, Stockholms universitet
Peter Strömbäck, Patent- och registreringsverket
Joakim Stymne, Statistiska centralbyrån
Helena Stålnert, Stålnert Kommunikation
Åsa Sundberg, Teracom
Annika Sundén, Arbetsförmedlingen
Anders Sundström, SCA
Therese Svanström, TCO
Jakob Svensson, Stockholms universitet/Institutet för internationell ekonomi, IIES
Lars E.O. Svensson, Handelshögskolan i Stockholm
Josefina Syssner, Linköpings universitet
Hans Tson Söderström
Sverker Sörlin, Kungliga Tekniska högskolan
Håkan Sörman, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Jan Teorell, Stockholms universitet
Erik Thedéen, Finansinspektionen
Anders Thornberg, Polismyndigheten
Martin Tivéus, Attendo
Meg Tivéus, Arkitektkopia
Johan Torgeby, SEB
Michael Treschow, Wallenbergstiftelserna
Lars Trägårdh, Ersta Sköndal högskola
Gabriel Urwitz, Segulah
Daniel Waldenström, Institutet för Näringslivsforskning, IFN/Paris School of Economics
Jacob Wallenberg, Investor
Britta Wallgren, Capio
Sofia Wallström, Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Frank Vang-Jensen, Nordea
Linda Wedlin, Uppsala universitet
Alexander Wennergren Helm, Ernströmgruppen
Ylva Wessén, Folksam
Katrin Westling Palm, Skatteverket
Gunnar Wetterberg
Annika Winsth, Nordea
Pehr Wissén, Swedish House of Finance, SHOF
Jonas Vlachos, Stockholms universitet
Carina Åkerström, Handelsbanken
Erik Åsbrink
Olof Åslund, Uppsala universitet/Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU


Hedersledamöter

Till hedersledamöter i förtroenderådet kan speciellt förtjänta personer väljas.

Carl-Johan Bonnier
Claes Dahlbäck
Gustaf Douglas
Göran Ennerfelt
Sven H Salén
Marcus Storch
Sten Westerberg