SNS är en oberoende ideell förening. Föreningens högsta beslutande organ är SNS förtroenderåd som består av forskare och ledande beslutsfattare i näringsliv och offentlig förvaltning. Förtroenderådet utser SNS styrelse och revisorer. SNS valberedning föreslår ledamöter för inval till förtroenderådet och styrelsen.


Ordförande

Staffan Salén. Vd Salénia. Ledamot i SNS förtroenderåd sedan 2017 och ordförande sedan 2019. Tidigare ledamot i SNS styrelse, 2009–2017. Andra styrelseuppdrag: Ordförande i AB Sagax, eWork Scandinavia AB, Amapola AB och Westindia AB. Styrelseledamot i bland annat Strand Kapitalförvaltning AB, Green Landscaping AB och Lanauer Ltd.


Vice ordförande

Kerstin Hessius. Tidigare vd på Tredje AP-fonden. Ledamot i SNS förtroenderåd sedan 2007 och vice ordförande sedan 2019. Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Vasakronan, Hemsö, Trenum, Handelsbanken, Svedag och Öresundsbro Konsortiet. Tidigare bland annat vd Stockholmsbörsen och Vice Riksbankschef Sveriges Riksbank.

Kerstin Sahlin. ”Foto: Umeå universitet/Mattias Pettersson
Foto: Umeå universitet/Mattias Pettersson

Kerstin Sahlin. Professor i företagsekonomi, särskilt offentlig organisation, vid Uppsala universitet. Ledamot i SNS förtroenderåd sedan 2010 och vice ordförande sedan 2018. 3:e vice preses vid Kungliga Vetenskapsakademien och styrelseordförande för forskningsprogrammet WASP-HS. Tidigare bland annat huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet och prorektor för Uppsala universitet.


ledamöter

Jonas Abrahamsson, Swedavia
Tommy Andersson, Lunds universitet
Stina Andersson, Röko
Robert Andreen, Nordic Capital
Robert Andrén, Energimyndigheten
Anders Anell, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Karin Apelman, FAR
Rutger Arnhult
Klas Balkow, Axfood
Gustav Bard, Adelis Equity Partners
Daniel Barr, Finansinspektionen
Bo Becker, Handelshögskolan i Stockholm
Torbjörn Becker, Handelshögskolan i Stockholm/Stockholm Institute of Transition Economics, SITE
Jens Bengtsson, Roschier
Li Bennich-Björkman, Uppsala universitet
Caroline Berg, Axel Johnson
Erik Berglöf, Asian Infrastructure Investment Bank
Mats Bergman, Södertörns högskola
Fredrik Bergström, Euro Accident
Magnus Billing
Hans Biörck, Skanska
Martina Björkman Nyqvist, Handelshögskolan i Stockholm
Staffan Bohman, Electrolux
Ingrid Bonde, Alecta
Henrik Borelius, Side System
Marieke Bos, Swedish House of Finance, SHOF
Anne Boschini, Stockholms universitet/Institutet för social forskning, SOFI
Peggy Bruzelius, Lancelot
Britta Burreau, Almi Företagspartner
Johan Bygge, Getinge
Anna Bäck, Systembolaget
Karin Bäckstrand, Stockholms universitet
Maria Bratt Börjesson, Statens Väg- och transportforskningsinstitut, VTI
Lars Calmfors, Stockholms universitet/Institutet för internationell ekonomi, IIES
Tomas Carlsson, NCC
Eva Cederbalk, Cederbalk Consulting
Sean Cory, Oliver Wyman
Carl Dahlström, Göteborgs universitet
Jan Dernestam, Mannheimer Swartling
Anna Dreber Almenberg, Handelshögskolan i Stockholm
Ann-Zofie Duvander, Stockholms universitet
Per-Anders Edin, Uppsala universitet
Marie Ehrling, Axel Johnson
Henrik Ekengren Oscarsson, Göteborgs universitet
Karolina Ekholm, Riksgälden
Klas Eklund, Mannheimer Swartling
Fredrik Ekström, Nasdaq Stockholm
Niklas Ekvall, Fjärde AP-fonden
Mikael Elinder, Uppsala universitet
Tore Ellingsen, Handelshögskolan i Stockholm
Erik Engellau-Nilsson, Norrsken Foundation
Lars Engwall, Uppsala universitet
Charlotte Erkhammar, Kreab
Gissur Ó. Erlingsson, Linköpings universitet
Eva Fernvall, Inera
Harry Flam, Stockholms universitet/Institutet för internationell ekonomi, IIES
Johan Forssell, Investor
Ulrika Francke, Vasakronan
Peter Fredriksson, Uppsala universitet
Christer Gardell, Cevian Capital
Magdalena Gerger, Peab
Eva Gidlöf, Mondrago Consulting
Kerstin Gillsbro, Jernhusen
Richard Gröttheim, Sjunde AP-fonden
Eva Halvarsson, Andra AP-fonden
Eva Hamilton, Luleå tekniska universitet
Åsa Hansson, Lunds universitet
Anna-Karin Hatt, LRF
Marika Hedin, Riksbankens Jubileumsfond
Lars Heikensten, Finanspolitiska rådet
Staffan Helgesson, Creandum
Magnus Henrekson, Institutet för Näringslivsforskning, IFN
Jens Henriksson, Swedbank
Lena Hensvik, Uppsala universitet/Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU
Per Hillström, Morgan Stanley
Marc Hoffmann
Peter Hofvenstam, Nordstjernan
Livia Holm
Linda Höglund
Staffan Isling
Kent Janér, Blue Marlin
Anneli Jansson, Humlegården Fastigheter
Christian W. Jansson, PostNord
Anna-Karin Jatko, Exportkreditnämnden
Rikard Josefson, Avanza
Arne Karlsson, Einar Mattsson
Sigbritt Karlsson, Kungliga Tekniska högskolan
Maria Khorsand, Careium
Per Krusell, Stockholms universitet/Institutet för internationell ekonomi, IIES
Sussi Kvart, Sussi Kvart AB
Per Langer, Fortum Sverige
Ulf Larsson, SCA
Hans Lindberg, Svenska Bankföreningen
Hans Lindblad
Johan Lindehag, Ellevio
Frans Lindelöw, Skandia
Christina Lindenius, Svensk Försäkring
Louise Lindh, Fastighets AB L E Lundberg
Martin Lindqvist, SSAB
Johannes Lindvall, Göteborgs universitet
Sofia Lundberg, Handelshögskolan vid Umeå universitet
Stefan Lundgren
Annika Lundius, Skatteverket
Kristin Magnusson Bernard, Första AP-fonden
Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms universitet
Sarah McPhee, Bure Equity
Lotta Medelius-Bredhe, Svenska Kraftnät
Kristoffer Melinder, Nordic Capital
Maria Mindhammar, Arbetsförmedlingen
David Mindus, Sagax
Harald Mix, Altor Equity Partners
Eva-Maj Mühlenbock, Cirio Advokatbyrå
Günther Mårder, Företagarna
Ulrika Mörth, Stockholms universitet
Elin Naurin, Göteborgs universitet
Tomas Nicolin, Förvaltningsrådgivaren Nicolin
Therese Nilsson, Lunds universitet och Institutet för Näringslivsforskning, IFN
Johanna Norberg, Danske Bank Sverige
Katarina Nordblom, Göteborgs universitet
Fredrik Nordström, Fondbolagens förening
Lars G. Nordström
Oskar Nordström Skans, Uppsala universitet
Sten Nyberg, Stockholms universitet
Peter Nyllinge, PwC
Sven Nyman, RAM Rational Asset Management
Carina Olson, Praktikertjänst
Clas Olsson, Ekonomistyrningsverket
Mårten Palme, Stockholms universitet
Ulf Pehrsson, Hallvarsson & Halvarsson
Mattias Perjos, Getinge
Yvonne Pernodd, Business Sweden
Torsten Persson, Stockholms universitet/Institutet för internationell ekonomi, IIES
Ingrid Petersson, Regeringskansliet
Thomas Pålsson, Aspekta, ordförande i SNS lokalgrupp Skåne
Pär-Jörgen Pärson, Northzone
Lars Renström, Tetra Laval
Mikael Ribbenvik
Johanna Rickne, Stockholms universitet/Institutet för social forskning, SOFI
Annelie Roswall Ljunggren, Statskontoret
Stefan Ränk, Einar Mattsson
Pia Sandvik, RISE Research institutes of Sweden
Björn Savén, IK Investment Partners
Sylvia Schwaag Serger, Lunds universitet
Peter Seger, Sophiahemmet
David Seim, Stockholms universitet
Johan Sidenmark, AMF
Anna Sjögren, Uppsala universitet/Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU
Fredrik Sjöholm, Institutet för Näringslivsforskning, IFN
Johanna Skogestig, Vasakronan
Johan Skoglund, JM
Sven Stafström, Kungl. Vetenskapsakademien
Anitra Steen, Afa Försäkring
Katarina Steen Carlsson, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE
Helena Stjernholm, Industrivärden
Lars Strannegård, Handelshögskolan i Stockholm
Hans Stråberg, Atlas Copco
Pernilla Ström
Per Strömberg, Swedish House of Finance, SHOF
David Strömberg, Stockholms universitet
Peter Strömbäck, Patent- och registreringsverket
Joakim Stymne, Statistiska centralbyrån
Åsa Sundberg, Teracom
Annika Sundén
Anders Sundström, SCA
Therese Svanström, TCO
Jakob Svensson, Stockholms universitet/Institutet för internationell ekonomi, IIES
Lars E.O. Svensson, Handelshögskolan i Stockholm
Hans Tson Söderström
Håkan Sörman, Karolinska universitetssjukhuset, Solna
Magnus Tegborg, Alumni
Jan Teorell, Stockholms universitet
Erik Thedéen, Riksbanken
Anders Thornberg, Polismyndigheten
Martin Tivéus, Attendo
Meg Tivéus, Arkitektkopia
Johan Torgeby, SEB
Michael Treschow
Gabriel Urwitz, Segulah
Daniel Waldenström, Institutet för Näringslivsforskning, IFN
Jacob Wallenberg, Investor
Britta Wallgren, Capio
Sofia Wallström, Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Frank Vang-Jensen, Nordea
Linda Wedlin, Uppsala universitet
Ylva Wessén, Folksam
Katrin Westling Palm, Skatteverket
Gunnar Wetterberg
Anna Wikland, Google Sverige
Annika Winsth, Nordea
Pehr Wissén, Swedish House of Finance, SHOF
Jonas Vlachos, Stockholms universitet
Carina Åkerström, Handelsbanken
Olof Åslund, Uppsala universitet/Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU


Hedersledamöter

Till hedersledamöter i förtroenderådet kan speciellt förtjänta personer väljas.

Carl-Johan Bonnier
Claes Dahlbäck
Gustaf Douglas
Göran Ennerfelt
Sven H Salén
Marcus Storch
Sten Westerberg