SNS är en oberoende ideell förening. Föreningens högsta beslutande organ är SNS förtroenderåd som består av forskare och ledande beslutsfattare i näringsliv och offentlig förvaltning. Förtroenderådet utser SNS styrelse och revisorer. SNS valberedning föreslår ledamöter för inval till förtroenderådet och styrelsen.


Ordförande

Staffan Salén. Vd Salénia. Ledamot i SNS förtroenderåd sedan 2017 och ordförande sedan 2019. Tidigare ledamot i SNS styrelse, 2009–2017. Andra styrelseuppdrag: Ordförande i AB Sagax, eWork Scandinavia AB, Amapola AB och Westindia AB. Styrelseledamot i bland annat Strand Kapitalförvaltning AB, Green Landscaping AB och Lanauer Ltd.


Vice ordförande

Kerstin Hessius. Tidigare vd på Tredje AP-fonden. Ledamot i SNS förtroenderåd sedan 2007 och vice ordförande sedan 2019. Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Vasakronan, Hemsö, Trenum, Handelsbanken, Svedag och Öresundsbro Konsortiet. Tidigare bland annat vd Stockholmsbörsen och Vice Riksbankschef Sveriges Riksbank.

Stefan Ränk. Koncernchef Einar Mattsson AB. Ledamot i SNS förtroenderåd sedan 2009, ordförande i valberedningen 2016–2022, vice ordförande i förtroenderådet från 2023. Ordförande i KTHs rådgivande kommitté för insamling av donationer, styrelseledamot i Bodil Holding AB, Stiftelsen Nobel Center och Stiftelsen The Global Village.


ledamöter

Jonas Abrahamsson, Swedavia
Johan Andersson, Mellby gård
Tommy Andersson, Lunds universitet
Stina Andersson, Norvestor
Robert Andreen, Nordic Capital
Robert Andrén, Energimyndigheten
Anders Anell, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
Karin Apelman, FAR
Gustav Bard, Adelis Equity Partners
Daniel Barr, Finansinspektionen
Bo Becker, Handelshögskolan i Stockholm
Torbjörn Becker, Handelshögskolan i Stockholm/Stockholm Institute of Transition Economics, SITE
Jens Bengtsson, Roschier
Carl Bennet, Lifco
Caroline Berg, Axel Johnson
Erik Berglöf, Asian Infrastructure Investment Bank
Mats Bergman, Handelshögskolan vid Umeå universitet
Åsa Bergman, Sweco
Katarina Bjelke, Vetenskapsrådet
Hans Biörck, Skanska
Martina Björkman Nyqvist, Handelshögskolan i Stockholm
Staffan Bohman, Electrolux
Ingrid Bonde, Apoteket
Henrik Borelius, Side System
Anna Borg, Vattenfall
Marieke Bos, Swedish House of Finance, SHOF
Anne Boschini, Stockholms universitet/Institutet för social forskning, SOFI
Anna Bäck, Systembolaget
Karin Bäckstrand, Stockholms universitet
Erik Brandsma, Sveaskog
Maria Bratt Börjesson, Statens Väg- och transportforskningsinstitut, VTI
Lars Calmfors, Stockholms universitet/Institutet för internationell ekonomi, IIES
Susanna Campbell, Northvolt
Tomas Carlsson, NCC
Sean Cory, Oliver Wyman
Carl Dahlström, Göteborgs universitet
Jan Dernestam, Mannheimer Swartling
Anna Dreber Almenberg, Handelshögskolan i Stockholm
Ann-Zofie Duvander, Stockholms universitet
Per-Anders Edin, Uppsala universitet
Stina Ehrensvärd, Yubico
Marie Ehrling, Axel Johnson
Henrik Ekengren Oscarsson, Göteborgs universitet
Karolina Ekholm, Riksgälden
Klas Eklund, Dahlgren Capital
Thomas Ekman, Axel Johnson
Niklas Ekvall, Fjärde AP-fonden
Mikael Elinder, Uppsala universitet
Tore Ellingsen, Handelshögskolan i Stockholm
Erik Engellau-Nilsson, Norrsken Launcher
Lars Engwall, Uppsala universitet
Charlotte Erkhammar, Kreab
Gissur Ó. Erlingsson, Linköpings universitet
Eva Fernvall, Karolinska universitetssjukhuset
Harry Flam, Stockholms universitet/Institutet för internationell ekonomi, IIES
Johan Forssell, Investor
Peter Fredriksson, Uppsala universitet
Christer Gardell, Cevian Capital
Annemarie Gardshol, PostNord
Magdalena Gerger, Peab
Eva Gidlöf, Mondrago Consulting
Kerstin Gillsbro
Monica Granberg, Structor
Michael Green, Handelsbanken
Richard Gröttheim
Patrik Gunnarsson Wahlén, Volati
Eva Halvarsson, Andra AP-fonden
Åsa Hansson, Lunds universitet
Anna-Karin Hatt, LRF
Marika Hedin, Riksbankens Jubileumsfond
Lars Heikensten, Finanspolitiska rådet
Staffan Helgesson, Creandum
Maria Hemström Hemmingsson, IFAU
Magnus Henrekson, Institutet för Näringslivsforskning, IFN
Jens Henriksson, Swedbank
Lena Hensvik, Uppsala universitet/Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU
Per Hillström, Morgan Stanley
Johan Hjertonsson, Latour
Peter Hofvenstam
Livia Holm, Kraftens hus Stockholm
Mia Horn af Rantzien, Nobel Prize Outreach
Linda Höglund, Paradox Interactive
Kent Janér, Blue Marlin
Anneli Jansson, Humlegården Fastigheter
Christian W. Jansson, PostNord
Anna-Karin Jatko, Exportkreditnämnden
Micael Johansson, Saab
Rikard Josefson, Avanza
Nina Jönsson, ICA Gruppen
Maria Khorsand, Careium
Adam Kostyál, Nasdaq Stockholm
Per Krusell, Stockholms universitet/Institutet för internationell ekonomi, IIES
Per Langer, Polar Energy Solutions
Lisa Laun, IFAU
Hans Lindberg, Svenska Bankföreningen
Hans Lindblad
Johan Lindehag, Ellevio
Frans Lindelöw, Skandia
Christina Lindenius, Svensk Försäkring
Louise Lindh, Fastighets AB L E Lundberg
Martin Lindqvist, SSAB
Monica Lindstedt, Hemfrid
Johannes Lindvall, Göteborgs universitet
Sofia Lundberg, Handelshögskolan vid Umeå universitet
Stefan Lundgren
Annika Lundius, Skatteverket
Martin Lundstedt, AB Volvo
Lotta Lyrå, Södra Skogsägarna
Kristin Magnusson Bernard, Första AP-fonden
Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms universitet
Sarah McPhee, Bure Equity
Lotta Medelius-Bredhe, Svenska Kraftnät
Kristoffer Melinder, Nordic Capital
David Mindus, Sagax
Harald Mix, Altor Equity Partners
Jan Moström, LKAB
Eva-Maj Mühlenbock, Cirio Advokatbyrå
Günther Mårder, Beijer Ventures
Johan Mörnstam, E.ON
Ulrika Mörth, Stockholms universitet
Rasmus Nerman, Apoteket
Tomas Nicolin, Förvaltningsrådgivaren Nicolin
Therese Nilsson, Lunds universitet och Institutet för Näringslivsforskning, IFN
Johanna Norberg, Danske Bank Sverige
Katarina Nordblom, Göteborgs universitet
Fredrik Nordström, Fondbolagens förening
Oskar Nordström Skans, Uppsala universitet
Sten Nyberg, Stockholms universitet
Peter Nyllinge, PwC
Carina Olson, Praktikertjänst
Clas Olsson, Ekonomistyrningsverket
Mårten Palme, Stockholms universitet
Mattias Perjos, Getinge
Torsten Persson, Stockholms universitet/Institutet för internationell ekonomi, IIES
Charlotte Petri Gornitzka, MSB
Thomas Pålsson, Aspekta, ordförande i SNS lokalgrupp Skåne
Pär-Jörgen Pärson, Northzone
Eva Ranehill, Lunds universitet
Lars Renström, Tetra Laval
Johanna Rickne, Stockholms universitet/Institutet för social forskning, SOFI
Jesper Roine, Handelshögskolan i Stockholm
Dan-Olof Rooth, Stockholms universitet
Amir Rostami, Högskolan i Gävle
Annelie Roswall Ljunggren, Statskontoret
Kerstin Sahlin, Uppsala universitet
Pia Sandvik, Teknikföretagen
Björn Savén, IK Investment Partners
Sylvia Schwaag Serger, Lunds universitet
Peter Seger, Sophiahemmet
David Seim, Stockholms universitet
Johan Sidenmark, AMF
Anna Sjögren, Uppsala universitet/Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU
Fredrik Sjöholm, Institutet för Näringslivsforskning, IFN
Johanna Skogestig, Vasakronan
Johan Skoglund, JM
Mikael Staffas, Boliden
Helena Stjernholm, Industrivärden
Lars Strannegård, Handelshögskolan i Stockholm
Hans Stråberg, Atlas Copco
Pernilla Ström
Per Strömberg, Swedish House of Finance, SHOF
David Strömberg, Stockholms universitet
Peter Strömbäck
Joakim Stymne, Statistiska centralbyrån
Åsa Sundberg, Teracom
Annika Sundén
Anders Sundström, SCA
Therese Svanström, TCO
Jakob Svensson, Stockholms universitet/Institutet för internationell ekonomi, IIES
Lars E.O. Svensson, Handelshögskolan i Stockholm
Hans Tson Söderström
Håkan Sörman, Academedia
Jonas Tallberg, Stockholms universitet
Magnus Tegborg, Alumni
Jan Teorell, Stockholms universitet
Erik Thedéen, Riksbanken
Anders Thornberg, Länsstyrelsen i Hallands län
Martin Tivéus, Attendo
Johan Torgeby, SEB
Michael Treschow, Wallenberg Investment
Gabriel Urwitz, Segulah
Daniel Waldenström, Institutet för Näringslivsforskning, IFN
Jacob Wallenberg, Investor
Sofia Wallström, Inspektionen för vård och omsorg, IVO
Frank Vang-Jensen, Nordea
Alexander Wennergren Helm, Ernströmgruppen
Ylva Wessén, Folksam
Katrin Westling Palm, Skatteverket
Gunnar Wetterberg
Anna Wikland, Google Sverige
Annika Winsth, Nordea
Annika Östman Wernerson, Karolinska institutet


Hedersledamöter

Till hedersledamöter i förtroenderådet kan speciellt förtjänta personer väljas.

Carl-Johan Bonnier
Claes Dahlbäck
Göran Ennerfelt
Arne Karlsson
Sven H Salén
Marcus Storch
Sten Westerberg